Tytuł Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
ISSN 0551-911X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
2012, Tom 55, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uchwała nr 22/ 2010 s. 3
Uchwała Nr 20 s. 4-5
Tekst doktoratu s. 6-8
Laudacja wygłoszona z okazji nadania Kard. Peterowi Erdö tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wojciech Góralski s. 9-18
Realizacja misji Kościoła w stowarzyszeniach związanych z duchowością Towarzystwa Św. Franciszka Salezego Arkadiusz Domaszk s. 19-43
Walor współczesnych prawno-instytucjonalnych narzędzi poszukiwania prawdy w procesie o nieważność małżeństwa : w nurcie „hermeneutyki odnowy zachowującej ciągłość ” Andrzej Pastwa s. 45-79
Prawa i obowiązki alumnów w Regulaminie Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie z 1866 r . MArek Stępień s. 81-98
Przechowywanie i kult Eucharystii w ustawodawstwie synodalnym Polski przedrozbiorowej Janusz Gręźlikowski s. 99-159
Unieważnienie małżeństwa i separacja w diecezji wigierskiej i augustowskiej, czyli sejneńskiej Wiktor Jemielity s. 161-193
"Działalność ustawodawcza Kardynała Stefana Wyszyńskiego jako Arcybiskupa Gnieźnieńskiego", Krzysztof Wętkowski, Gniezno 2009 : [recenzja] Tomasz Rakoczy Krzysztof Wętowski (aut. dzieła rec.) s. 195-198
"Quando e come ricorrere alla Penitenzieria Apostolica", C.E. Commentz, Città del Vaticano 2011 " [recenzja] Jan Krajczyński C.E. Commentz (aut. dzieła rec.) s. 198-203
"Alienacja majątku kościelnego w diecezjach rzymskokatolickich w Polsce", Lucjan Świto, Olsztyn 2010 : [recenzja] Janusz Gręźlikowski Lucjan Świto (aut. dzieła rec.) s. 203-211
"Status prawny adwokata w Kościele łacińskim", Artur G. Miziński, Lublin 2011 : [recenzja] Wojciech Góralski Artur G (aut. dzieła rec.) s. 211-222
Wykład Marguerite A. Peters na temat "Światowa Etyka Postmodernistyczna i dekonstrukcja Modernizmu – Wyzwanie dla Prawa w Tradycji Judeochrześcijańskiej" (Warszawa, 20 października 2011 r.) Aldona Ciborowska s. 223-228
Kolokwium habilitacyjne ks. dr Lucjana Świto Marek Saj s. 229-232
Kolokwium habilitacyjne ks. dr Piotra Kroczka Marek Saj s. 232-234