Tytuł Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
ISSN 0551-911X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
2015, Tom 58, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dylematy wokół ustawy kanonicznej (I) - 'ordinatio rationis' czy 'fidei' w świetle Encykliki "Fides et ratio" Tomasz Gałkowski s. 3-28
Il foro interno nell'ordinamento giuridico ecclesiale Costantino-M. Fabris s. 29-64
Problematyka odzwierciedlenia charyzmatu instytutu zakonnego w jego prawie własnym Bożena Szewczul s. 65-85
Imigranci w Polsce : kultura przyjęcia Wojciech Necel s. 87-103
Akty zarządu dobrami kościelnymi Lucjan Świto s. 105-116
Kanoniczne sankcje karne za przestępstwa majątkowe Paweł Kaleta s. 117-135
Brevi cenni sul rapporto tra diritto vaticano e diritto canonico orientale Alessio Sarais s. 137-152
Kwestionowanie legitymacji prawa jako forma ochrony godności człowieka i obywatela Marcin Konarski s. 153-175
"Introduzione al diritto amministrativo canonico. Fondamenti", Paolo Gherri, Milano 2015 : [recenzja] Wojciech Góralski Paolo Gherri (aut. dzieła rec.) s. 177-182
"Il precetto pasquale. La normativa attuale sulla Comunione e la confessione annuale (cann. 920 e 989) alla luce della tradizione canonica", Jan Dohnalik, Roma 2015 : [recenzja] Zbigniew Janczewski Jan Dohnalik (aut. dzieła rec.) s. 182-185
Sprawozdanie z konferencji naukowej "Małżeństwo i rodzina podstawową troską Kościoła" Zuzanna Maj Natalia Smolińska s. 187-192
Posiedzenie Naukowe Pracowników Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW Bożena Szewczul s. 193-194
Doktorat o. Jana Bernarda Mryki OFM Tomasz Białobrzeski s. 194-197
Doktorat ks. Sebastiana Osińskiego Tomasz Białobrzeski s. 197-199