Tytuł Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
ISSN 0551-911X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
1980, Tom 23, Numer 3-4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rola misji kanonicznej w realizacji prezbiterium diecezjalnego Władysław Krawczyk s. 3-9
Dwuaspektowe traktowanie instytucji kapłaństwa w kościelnych przepisach prawno-administracyjnych zawartych w Dekrecie Gracjana Kazimierz Nasiłowski s. 11-44
Donioślejsze inicjatywy prawodawcze w uchwałach wspólnego Synodu biskupstw w RFN Walenty Wójcik s. 45-69
Kanonia warmińska Stanisława Hozjusza Tadeusz Pawluk s. 71-85
Przystosowanie konstytucji zakonnych do zarządzeń soborowych i posoborowych Julian Kałowski s. 87-97
Konferencje wyższych przełożonych zakonów w Polsce : (powstanie i organizacja) Joachim Roman Bar s. 99-116
Skutki całkowitej symulacji małżeństwa Marian Pastuszko s. 117-192
Brak uświadomienia co do natury małżeństwa a ważność kanonicznej umowy małżeńskiej Tadeusz Pawluk s. 193-210
Reorganizacja studiów kościelnych - szczególnie wykładów prawa kanonicznego - w świetle "Sapientia christiana" Ferdynand Pasternak s. 211-232
Starania o utworzenie akademickiej uczelni teologicznej w Poznaniu (do drugiej wojny światowej) Marian Fąka s. 233-285
Geneza opieki kobiety nad dziećmi w prawie rzymskim Teresa Kunderewicz s. 287-297
"Le basi del diritto canonico", Giorgio Feliciani, Bologna 1979 : [recenzja] Remigiusz Sobański Giorgio Feliciani (aut. dzieła rec.) s. 299-300
"Auf der Suche nach einem neuen Kirchenrecht. Die Entwicklung von 1959 bis 1978", Heribert Schmitz, Freiburg-Basel-Wien 1979 : [recenzja] Remigiusz Sobański Heribert Schmitz (aut. dzieła rec.) s. 300-301
"Rechtsfragen in Kirche und Staat", Hugo Schwendenwein, Graz 1979 : [recenzja] Remigiusz Sobański Hugo Schwendenwein (aut. dzieła rec.) s. 301-303
"Kirche und Staat auf Distanz - historische und aktuelle Perspektiven", hrsg. Georg Denzler, München 1977 : [recenzja] Walenty Wójcik Georg Denzler (aut. dzieła rec.) s. 304-316
"Esperienze di vita religiosa in Italia e in America Latina, Atti del simposio CISM - USMI - CLAR Roma, 26-30 maggio 1978", [Bartolomeo] Sorge et al., Milano 1978 : [recenzja] Julian Kałowski Bartolomeo Sorge (aut. dzieła rec.) s. 316-320
"Sakramenty", Edward Sztafrowski, [w:] "Prawo kanoniczne w okresie odnowy soborowej. Podręcznik dla duchowieństwa", T. 2, Warszawa 1979 : [recenzja] Marian Pastuszko Edward Sztafrowski (aut. dzieła rec.) s. 321-336
"Acta Germanica I. Statuta nationis Germanicae Universitatis Bononiae 1292-1750", a cura e con introd. di Paolo Colliva, Bologna 1975 : [recenzja] Henryk Kupiszewski Paolo Colliva (aut. dzieła rec.) s. 336-340
Ogólnopolskie sympozjum kanonistów na Wydziale Prawa Kanonicznego ATK w Warszawie w dniu 7 maja 1979 r. Roman Bodański s. 341-346