Tytuł Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
ISSN 0551-911X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
1986, Tom 29, Numer 1-2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
[Ksiądz Profesor dr hab. Marian Alfons Myrcha...] s. 3
Ks. Profesor Marian Alfons Myrcha : (szkic biograficzny) Ferdynand St. Pasternak s. 5-11
Ks. Marian-Alfons Myrcha jako student i profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Paweł Pałka s. 13-17
Wkład ks. prof. Mariana Myrchy do nauki kościelnego prawa karnego Jerzy Syryjczyk s. 19-41
Problem grzechu w karnym ustawodawstwie kanonicznym Marian Alfons Myrcha s. 43-80
50-lecie działalności naukowej ks. prof. Mariana Myrchy Marian Rola s. 81-91
Synod diecezjalny w nowym Kodeksie Prawa Kanonicznego Walenty Wójcik s. 93-131
Problem wygaśnięcia konkordatu polskiego z 1925 r. Tadeusz Pawluk s. 133-148
Konstytucje i inne zbiory prawne instytutów życia konsekrowanego według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. Julian Kałowski s. 149-184
Post eucharystyczny Marian Pastuszko s. 185-201
Podstępne wprowadzenie w błąd jako przyczyna nieważności małżeństwa w aktualnej praktyce sądowej Marian Rola s. 203-216
Zaburzenia psychiczne ograniczające wykonanie zobowiązań powziętych w akcie zgody małżeńskiej Stanisław Kosowicz s. 217-226
Uprawnienia Kongregacji Kurii Rzymskiej w okresie przed jej reformą dokonaną w 1588 roku przez papieża Sykstusa V Ireneusz Pękalski s. 227-241
Ius trium liberorum w ustawodawstwie dynastii julijsko-klaudyjskiej Maria Zabłocka s. 243-264
Sacrorum detestatio w prawie rzymskim Jan Zabłocki s. 265-282
Podstawowa wartość życia społecznego Jerzy Laskowski s. 283-293
Kongres Kanonistów w Ottawie i jego podstawowa problematyka Marian Fąka s. 295-305
Jan Azor SJ a jezuickie Ratio studiorum z XVI wieku Andrzej F. Dziuba s. 307-319