Tytuł Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
ISSN 0551-911X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
2013, Tom 56, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Koncepcja przedawnienia kanonicznego : uwagi prawnoporównawcze i teoretycznoprawne do kan. 197 KPK (kan. 1540 KKKW), ze szczególnym uwzględnieniem kanonizowanej ustawy polskiej Piotr Skonieczny s. 3-30
Dyspensa w prawodawstwie kościelnym Marek Zaborowski s. 31-45
Kuria Rzymska wobec dobra duchowego migrujących Wojciech Necel s. 47-71
Pozycja prawna legatów Biskupa Rzymu Roman Szewczyk s. 73-91
Specyfika ustroju hierarchicznego katolickich Kościołów wschodnich Urszula Nowicka s. 93-115
Ochrona praw ubogich w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa Adam Bartczak s. 117-135
Poszukiwanie prawdy obiektywnej a pewność moralna sędziego w kanonicznym procesie małżeńskim Krzysztof Mierzejewski s. 137-152
Zarząd komisaryczny w prawie bankowym Monika Magdalena Dębska s. 153-172
"Laicità e Islam nell’ordinamento italiano. Una questione di metodo", Andrea Pin, Padova 2010 : [recenzja] Roman Szewczyk Andrea Pin (aut. dzieła rec.) s. 173-177
"Il sacramento dell’ordine", "Quaderni della Mendola" 19, Milano 2011 : [recenzja] Marek Stokłosa s. 177-184
"Delitos contra la Eucaristía tipificados en las Normae de gravioribus delictis de 2010", Dariusz Rogowski, Pamplona 2011 : [recenzja] Zbigniew Janczewski Dariusz Rogowski (aut. dzieła rec.) s. 185-188
"Przegląd Prawa Wyznaniowego", t. 4 (2012), red. J. Krajczyński, Lublin 2012 : [recenzja] Józef Wroceński J. Krajczyński (aut. dzieła rec.) s. 189-194
Sprawozdanie z X Międzynarodowego Sympozjum w Pampelunie Robert Kantor s. 195-200
Kolokwium habilitacyjne P. Dr Urszuli Nowickiej Marek Stokłosa s. 201-204
Doktorat ks. Mariusza Stasiaka Marek Stokłosa s. 204-206