Tytuł Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
ISSN 0551-911X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
1995, Tom 38, Numer 1-2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Podstępne wprowadzenie w błąd (kan.1098 KPK) : (na podstawie wyroku Roty Rzymskiej c. Burke z 25 X 1990 r.) Wojciech Góralski s. 3-11
Wymogi stawiane formacji w instytutach życia konsekrowanego przez nową ewangelizację Wiesław Kiwior s. 13-26
Posługa szafarza sakramentu pokuty i pojednania w szczególnych okolicznościach : (kanony: 976, 977 i 982) Marian Pastuszko s. 27-70
Trybunał metropolity : (uwagi o stosowaniu k. 1438 n.1 oraz 1441) Remigiusz Sobański s. 71-77
Posłannictwo uniwersytetów w świetle dokumentów kościelnych Jan Dyduch s. 79-90
Godność człowieka i jego prawa w nauczaniu Jana Pawła II i zobowiązaniach międzynarodowych Tadeusz Płoski s. 91-101
Kwestia zwrotu mienia kościelnych osób prawnych w świetle ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej Paweł Pelc s. 103-137
Uwagi o prawodawstwie (Archi)Diecezji Katowickiej 1983-1993 Remigiusz Sobański s. 139-162
Akta stanu cywilnego w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim Witold Jemielity s. 163-188
Organizacja wychowania w nowicjacie Polskiej Prowincji Kapucynów w okresie międzypowstaniowym (1830-1864) Andrzej Derdziuk s. 189-206
"Przestępne nadużycie władzy kościelnej w prawie powszechnym Kościoła łacińskiego", Florian Lempa, Lublin 1991 : [recenzja] Jerzy Syryjczyk Florian Lempa (aut. dzieła rec.) s. 207-210
"Stosunki państwo - Kościół, Belgia, Francja, Hiszpania, Włochy", Andrzej Czohara, Warszawa 1994 : [recenzja] Remigiusz Sobański Andrzej Czohara (aut. dzieła rec.) s. 210-211
"Nuove forme di vita consacrata", Antonio Neri, Roma 1995 : [recenzja] Julian Kałowski Antonio Neri (aut. dzieła rec.) s. 211-215
"Church Courts, Sex and Marriage in England, 1570-1640", Martin Ingram, Cambridge 1990 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Martin Ingram (aut. dzieła rec.) s. 215-217
"The Marital Sacrament", Theodore Mackin, New York 1989 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Theodore Mackin (aut. dzieła rec.) s. 217-221
"Prawo o instytutach życia konsekrowanego według Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich", Julian Kałowski, Warszawa 1994 : [recenzja] Józef Wroceński Julian Kałowski (aut. dzieła rec.) s. 221-224
"Podręczna Encyklopedia Instytutów Życia Konsekrowanego", Mirosław Daniluk, Karol Klauza, Lublin 1994 : [recenzja] Józef Wroceński Mirosław Daniluk (aut. dzieła rec.) Karol Klauza (aut. dzieła rec.) s. 224-226
Nowi magistrzy prawa kanonicznego Józef Wroceński s. 227-228