Tytuł Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
ISSN 0551-911X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
1994, Tom 37, Numer 1-2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Obowiązki i prawa rodziny w świetle posoborowych dokumentów kościelnych Jan Dyduch s. 3-17
Prawo wizytacji wiernych i obowiązek posłuszeństwa w świetle kan. 199,7° Bogusław Kucała s. 19-46
Geneza i rozwój instytucji eksklaustracji Janusz Kowal s. 47-72
Szafarstwo Najświętszej Eucharystii (kanony 897-911) Marian Pastuszko s. 73-161
Udział małżonków-rodziców w kościelnej posłudze nauczania Henryk Stawniak s. 163-180
Najem mieszkań w czasach Plauta Bronisław Sitek s. 181-188
Romanistyka polska od 1980 roku Maria Zabłocka s. 189-222
Mandatum incertum w klasycznym prawie rzymskim Franciszek Longchamps de Bérier s. 223-248
Kanonistyka wśród nauk prawnych : (uwagi o nowej wydawniczej serii kanonistycznej) Remigiusz Sobański s. 249-258
Czwarta część majątku po zmarłych proboszczach dla parafii w Królestwie Polskim Witold Jemielity s. 259-268
"Nuovo dizionario di diritto canonico", a cura di C. Coral Salvador, V. De Paolis, G. Ghirlanda, Milano 1993 : [recenzja] Janusz Kowal Gianfranco Ghirlanda (aut. dzieła rec.) Velasio De Paolis (aut. dzieła rec.) Carlos Coral Salvador (aut. dzieła rec.) s. 269-271
"Aegyptiaca Antoniniana. Działalność Karakalli w Egipcie (215-216)", Adam Łukaszewicz, Warszawa 1993 : [recenzja] Jan Zabłocki Adam Łukaszewicz (aut. dzieła rec.) s. 271-273
Ogólnopolskie Sympozjum Kanonistów Józef Wroceński s. 275-284
Doktorat ks. Tadeusza Bronakowskiego Józef Wroceński s. 285-286
Nowi magistrzy prawa kanonicznego Józef Wroceński s. 286-287
Nostryfikacja Józef Wroceński s. 287