Tytuł Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
ISSN 0551-911X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
1992, Tom 35, Numer 3-4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
[Dnia 21 kwietnia 1992 r. w oktawie Zmartwychwstania Pańskiego...] s. 3-4
Ustanowienie nowej organizacji kościelnej wyzwaniem kościołów partykularnych w Polsce Tadeusz Pawluk s. 5-8
Problem stosunku Kościół - państwo w teorii i w praktyce Remigiusz Sobański s. 9-23
Ponadparafialni współpracownicy biskupa diecezjalnego Edward Sztafrowski s. 25-56
Znaczenie i zadania osób odpowiedzialnych za formację zakonną Julian Kałowski s. 57-83
Wprowadzenie do kanoniczno-liturgicznego prawa o sakramentach świętych (kanony 834-839) Marian Pastuszko s. 85-145
Poważny brak rozeznania oceniającego oraz niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich (kan 1095, nn. 2-3) w świetle wyroku Roty Rzymskiej z 23 II 1990 r. C. Bruno Wojciech Góralski s. 147-159
Dyspensa od celibatu kapłańskiego : kompetencja, tytuły prawne, procedura Wiesław Kiwior s. 161-175
Wierni świeccy w nowym prawodawstwie Kościołów Wschodnich Jan Dyduch s. 177-196
In decem mensibus gigni hominem Jan Zabłocki s. 197-210
Prace magisterskie z zakresu prawa kanonicznego w wyższych seminariach duchownych Tadeusz Pawluk s. 211-213
Śp. ks. prof. Paweł Pałka (1904-1992) Józef Łapiński s. 215-216
Relacja o procesie beatyfikacyjnym Czcigodnej Służebnicy Bożej Marii Angeli (Zofii) Truszkowskiej Rafaela Czernigiewicz s. 217-223
"Prałatury personalne", Jerzy Korytkowski, Warszawa 1991 : [recenzja] Tadeusz Pawluk Jerzy Korytkowski (aut. dzieła rec.) s. 225-227
"Il concetto di diritto della Chiesa nella riflessione canonistica tra concilio e codice", Carlo R. M. Redaelli, Milano 1991 : [recenzja] Jan Śliwa Carlo R. M. Redaelli (aut. dzieła rec.) s. 227-238
"Ius sequitur vitam. Studies in Canon Law presented to P.J.M. Huizing", Leuven 1991 : [recenzja] Bronisław Wenanty Zubert s. 238-244
"Kanoniczna zgoda małżeńska (kanony 1095-1107), Wojciech Góralski, Gdańsk 1991 : [recenzja] Henryk Stawniak Wojciech Góralski (aut. dzieła rec.) s. 244-247
"Ius matrimoniale", T. II, Wojciech Góralski, Lublin 1991 : [recenzja] Henryk Stawniak Wojciech Góralski (aut. dzieła rec.) s. 247-251
Ogólnopolskie sympozjum kanonistów Henryk Stawniak s. 253-259
Sympozjum Prawa Kanonicznego w Republice Czech i Słowacji : (Spišské Podhradie, 17-20 września 1991) Zenon Grocholewski s. 259-263
Posiedzenie naukowe pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Prawa Kanonicznego Henryk Stawniak s. 265-268
Nowi magistrzy prawa kanonicznego Henryk Stawniak s. 268-269
Nostryfikacje Henryk Stawniak s. 269