Tytuł Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
ISSN 0551-911X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
2015, Tom 58, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problem wystąpienia z Kościoła katolickiego w Republice Federalnej Niemiec Wojciech Góralski s. 3-21
Niższe diecezjalne seminaria duchowne w Polsce w świetle aktualnych przepisów prawnych Jerzy Adamczyk s. 23-46
Czynności prawno-administracyjne poprzedzające erygowanie nowego domu zakonnego Przemysław Michowicz s. 47-67
Konieczność (necessitas) jako kategoria kanoniczna w prawie o sakramentach wtajemniczenia chrześcijańskiego i uzdrowienia w Kodeksie z 1983 r. Zbigniew Janczewski s. 69-92
Ocena instrukcji "Dignitas connubii" z perspektywy sztuki legislacji Piotr Kroczek s. 93-109
Diritto canonico e diritti delle religioni Matteo Nacci s. 111-122
La canonística medieval y su contribución al desarrollo del pensamiento constitucional contemporáneo Gloria M. Morán García s. 123-150
Zakres najważniejszych obowiązków pracownika w świetle przepisów Kodeksu Pracy Katarzyna Majchrzak s. 151-167
"Il delitto di attentata ordinazione sacra di una donna. La ratio legis teologica, l'evoluzione storica della normativa e commento alla legge vigente", Mirosław Sander, Romae 2013 : [recenzja] Henryk Stawniak Mirosław Sander (aut. dzieła rec.) s. 169-173
"La dimissione facoltativa dall'Istituto religioso secondo il Codice di Diritto Canonico del 1983. Le problematiche nell'applicazione della procedura", Przemysław Michowicz, Romae 2013 : [recenzja] Bożena Szewczul Przemysław Michowicz (aut. dzieła rec.) s. 173-179
"Urząd biskupa pomocniczego w prawie powszechnym Kościoła łacińskiego. Studium historyczno-prawne", Jarosław Sokołowski, Warszawa 2014 : [recenzja] Józef Wroceński Jarosław Sokołowski (aut. dzieła rec.) s. 179-187
"Pozycja prawna Konferencji Episkopatu Polski. Studium prawno-historyczne", Marek Stępień, Łomża 2014 : [recenzja] Zbigniew Janczewski Marek Stępień (aut. dzieła rec.) s. 187-188
"Godność prokreacji ludzkiej w kontekście technik reprodukcyjnych. Studium kanoniczno-prawne i etyczne", Marcin Czujek, Gniezno 2014 : [recenzja] Janusz Gręźlikowski Marcin Czujek (aut. dzieła rec.) s. 188-193
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Praktyczne aspekty funkcjonowania trybunałów kościelnych" Maciej Bołkowiec s. 195-198
Międzynarodowy Kongres Prawa Kanonicznego "10 rocznica publikacji "Dignitas connubii" : podsumowanie i perspektywy" Roman Szewczyk s. 199-201
Posiedzenie naukowe pracowników Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW Bożena Szewczul s. 203-207