Tytuł Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
ISSN 0551-911X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
2016, Tom 59, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rola stałych lektorów, akolitów i diakonów w służbie wspólnocie Kościoła Jan Dyduch s. 3-17
Definicja prawno-teologiczna życia konsekrowanego przez profesję rad ewangelicznych Bożena Szewczul s. 19-42
Diritto universale e particolare alla luce dell'ermeneutica canonistica di San Giovanni Paolo II Libero Gerosa s. 43-74
Adwokat - 'cooperator veritatis' w procesie o orzeczenie nieważności małżeństwa Artur Grzegorz Miziński s. 75-104
La preparazione degli sposi al matrimonio : una panoramica pastorale-giuridica Antonio Interguglielmi s. 105-118
Czy zawsze po uzyskaniu informacji o możliwości popełnienia przestępstwa należy wszczynać karne postępowanie sądowe lub administracyjne dla realizacji sankcji karnej? Tomasz Jakubiak s. 119-131
Uprawnienia fakultatywne sędziego w procedurze wymiaru kar kościelnych Sylwia Marczyk s. 133-160
Eutanazja jako problem prawny i etyczny Remigiusz Rabiega s. 161-178
"Utrata stanu duchownego w aktualnym prawodawstwie Kościoła łacińskiego", Marek Stokłosa, Warszawa 2015 : [recenzja] Dariusz Borek Marek Stokłosa (aut. dzieła rec.) s. 179-184
Konferencja Naukowa "Procesy i procedury : nowe wyzwania", Warszawa, 22 października 2015 r. Anna Słowikowska s. 185-196
Sprawozdanie z XXIV Ogólnopolskiej Konferencji Uniwersyteckich Poradni Prawnych Marta Olkowicz s. 196-198
Sprawozdanie z sympozjum naukowego "Wiara i małżeństwo. Czy pożądana jest zmiana prawa?" Bolesław Artur Dùllek s. 199-200
Doktorat p. mgr Marty Wronowskiej Tomasz Białobrzeski s. 201-203