Tytuł Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
ISSN 0551-911X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
2000, Tom 43, Numer 1-2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ks. prof. Stanisław Ferdynand Pasternak (1921-1999) Józef Wroceński s. 3-9
Sakramenty pełnego wtajemniczenia chrześcijańskiego w życiu wiernych świeckich w świetle uchwał synodów diecezjalnych w Polsce w latach 1983-1999 Wojciech Góralski Robert Mazurowski s. 11-35
Provinciální synody hnězdenské církevní provincie do začátku 16. století Pavel Krafl s. 37-78
Normy prawno-liturgiczne o przyjmowaniu Komunii św. na rękę Piotr Majer s. 79-93
Polemika wokół kontraktualistycznej natury małżeństwa Ginter Dzierżon s. 95-106
Oświadczenia stron jako środek dowodowy w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa Grzegorz Leszczyński s. 107-121
Ewolucja przepisów dotyczących pogrzebu kościelnego od Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 r. Zbigniew Janczewski s. 123-140
Ambona w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim dla ogłoszeń cywilnych Witold Jemielity s. 141-216
Rozumienie historii prawa i jej wpływ na studia prawnicze Tomasz Gałkowski s. 217-239
"Życie braterskie we wspólnocie. Studium prawno-historyczne", Julian Kałowski, Warszawa 1999 : [recenzja] Bożena Szewczul Julian Kałowski (aut. dzieła rec.) s. 241-245
"La separazione matrimoniale a causa di adulterio (can. 1152). Studio di una tradizione bimillenaria", Łukasz Wacław, Romae 1998 : [recenzja] Wojciech Góralski Łukasz Wacław (aut. dzieła rec.) s. 245-248
"Kolegium Konsultorów w Kodeksie Prawa Kanonicznego 1983 i w partykularnym prawie polskim", Mirosław Sitarz, Lublin 1999 : [recenzja] Józef Wroceński Mirosław Sitarz (aut. dzieła rec.) s. 248-252
"Matrimonium facit consensus. Z orzecznictwa Roty Rzymskiej w sprawach o nieważność małżeństwa z tytułów dotyczących zgody małżeńskiej (1984-1997)", Wojciech Góralski, Warszawa 2000 : [recenzja] Henryk Stawniak Wojciech Góralski (aut. dzieła rec.) s. 252-254
"Sakrament pokuty i pojednania", Marian Pastuszko, Kielce 1999 : [recenzja] Henryk Stawniak Marian Pastuszko (aut. dzieła rec.) s. 255-260
"Prawo cywilne", Jerzy Lewandowski, Warszawa 1998 : [recenzja] Krzysztof Warchałowski Jerzy Lewandowski (aut. dzieła rec.) s. 260-263
"Zasiedzenie", Edward Janeczka, Wrocław 1999 : [recenzja] Krzysztof Warchałowski Edward Janeczka (aut. dzieła rec.) s. 264-266
Doktorat ks. Jana Krajczyńskiego Zbigniew Janczewski s. 267-268
Doktorat s. Bożeny Szewczul Zbigniew Janczewski s. 268-269
Doktorat ks. Bogusława Patolety Zbigniew Janczewski s. 269-270
Nostryfikacja Zbigniew Janczewski s. 270