Tytuł Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
ISSN 0551-911X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
2006, Tom 49, Numer 3-4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prawno-teologiczne aspekty konsekracji zakonnej Marek Saj s. 3-19
Procesy o nieważność małżeństwa w Polsce na przełomie tysiącleci ery chrześcijańskiej Remigiusz Sobański s. 21-33
Rola adwokata w kościelnych procesach małżeńskich w świetle KPK z 1983 roku oraz instrukcji "Dignitas connubii" Wojciech Góralski s. 35-50
Rola obrońcy węzła małżeńskiego w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa Grzegorz Leszczyński s. 51-61
Zadania biegłych w kościelnym postępowaniu sądowym Tomasz Rozkrut s. 63-86
Recepcja norm prawa powszechnego o szafarzu sakramentu chrztu świętego w prawie partykularnym wybranych synodów diecezjalnych w Polsce Wiesław Wenz s. 87-119
Stowarzyszenia katolickie działające w Polsce według obowiązujacego prawa kościelnego Magdalena Wróbel s. 121-181
Problemy wynikające z wejścia w życie ustawy RRFSR "O wolności wyznań" z dnia 25 października 1990 roku Jelena Byś s. 183-209
Wpływ władz państwowych na obsadę stanowisk kościelnych w Diecezji Łomżyńskiej w latach 1945-1989 Witold Jemielity s. 211-244
Tryb zmiany aktów konstytucyjnych w Polsce doby porozbiorowej Marian Kallas s. 245-254
"I Synod Diecezji Łomżyńskiej 1995-2005. Prawo partykularne Kościoła Łomżyńskiego", Łomża 2005 : [recenzja] Wojciech Góralski s. 255-261
"Novità e tradizione nella vita consacrata. Riflessioni teologiche e prospettive giuridiche", ed. S. Recchi, Milano 2004 : [recenzja] Bożena Szewczul Silvia Recchi (aut. dzieła rec.) s. 261-267
"Prawo własne instytutu życia konsekrowanego jako funkcja charyzmatyczna obdarowania Kościoła. Studium teologiczno-prawne", Wojciech Necel, Poznań 2006 : [recenzja] Wojciech Góralski Wojciech Necel (aut. dzieła rec.) s. 267-272
Ogólnopolska Konferencja Naukowa poświęcona kwestii wpływu Jana Pawła II na orzecznictwo sądów kościelnych w sprawach małżeńskich Helena Pietrzak s. 273-280
Konferencja naukowa poświęcona problematyce granic wolności słowa Helena Pietrzak s. 280-294
Doktorat Aleksandry Brzemia-Bonarek Helena Pietrzak s. 295-296
Doktorat ks. Dariusza Czupryńskiego Jarosław Sokołowski s. 296-299
Doktorat ks. Bogusława Trzeciaka Jarosław Sokołowski s. 299-303
Doktorat Urszuli Nowickiej Helena Pietrzak s. 303-306
Nowi magistrzy prawa kanonicznego Bożena Szewczul s. 306-309
Nostryfikacja licencjatu Bożena Szewczul s. 309