Tytuł Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
ISSN 0551-911X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
2005, Tom 48, Numer 3-4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Eucharystia szczytem i źródłem całego kultu oraz życia chrześcijańskiego Wojciech Góralski s. 3-5
Sympozjum naukowe z okazji 50-lecia Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Bożena Szewczul s. 7-16
Pojęcie Najświętszej Eucharystii (kan. 897) Marian Pastuszko s. 17-34
Materia i forma sakramentu Eucharystii Zbigniew Janczewski s. 35-51
Eucharystia w życiu wspólnoty parafialnej Edward Górecki s. 53-65
Rola osób konsekrowanych w duszpasterstwie migrantów Andrzej Orczykowski s. 67-85
Obowiązek odpowiedniego przygotowania kandydatów przed przyjęciem do nowicjatu Bożena Szewczul s. 87-110
Rezydencja duchownych w dyspozycjach Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. Jerzy Adamczyk s. 111-133
Prawna zdolność osoby transseksualnej do zawarcia małżeństwa w polskim systemie prawnym i porządku kanonicznym : quaestio disputanda Wiesław Wenz s. 135-150
Powrót do przestępstwa w ujęciu prawa kanonicznego Jerzy Syryjczyk s. 151-174
Wykonywanie władzy karania w instytutach zakonnych w świetle aktualnego Kodeksu Prawa Kanonicznego Dariusz Borek s. 175-200
Eucharystia w statutach potrydenckich synodów włocławskich i innych aktach prawno-duszpasterskich biskupa Stanisława Karnkowskiego Janusz Gręźlikowski s. 201-235
Pierwszy polski Synod Plenarny w odrodzonej Rzeczpospolitej : okres przygotowań Jacek Zieliński s. 237-299
"Exclusio boni fidei jako symulacja zgody małżeńskiej (kan. 1101 § 2 KPK)", Grzegorz Leszczyński, Łódź 2004 : [recenzja] Zbigniew Janczewski Grzegorz Leszczyński (aut. dzieła rec.) s. 301-303
"Prawo do wolności myśli, sumienia i religii w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności", Krzysztof Warchałowski, Lublin 2004 : [recenzja] Zbigniew Janczewski Krzysztof Warchałowski (aut. dzieła rec.) s. 303-307
"Prawo administracyjne gospodarcze. Wybrane zagadnienia", Stanisław Hoc, Warszawa 2005 : [recenzja] Helena Pietrzak Stanisław Hoc (aut. dzieła rec.) s. 308-312
"Adoption", Walter Röchling, München 2004 : [recenzja] Helena Pietrzak Walter Röchling (aut. dzieła rec.) s. 312-315
Kolokwium habilitacyjne ks. dr. Zbigniewa Janczewskiego Andrzej Orczykowski s. 317-319
Doktorat ks. Diego Martínez Martínez Bożena Szewczul s. 319-322
Doktorat ks. Witolda Szali Bożena Szewczul s. 322-325