Tytuł Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
ISSN 0551-911X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 7
Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
1965, Tom 8, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ewolucja pojęcia kary właściwej dla zbiorowości Marian Żurowski s. 3-94
Kodeks Prawa Kanonicznego Stefan Biskupski (tłum.) s. 95-108
Rękopisy prawnicze biblioteki kapitualnej we Wrocławiu Wincenty Urban s. 109-132
"Im Dienste des Rechtes in Kirche und Staat", Franz Arnold, Willibald M. Plöchl, Inge Gampl, Wien 1963 : [recenzja] Walenty Wójcik Arnold Franz (aut. dzieła rec.) Inge Gampl (aut. dzieła rec.) Willibald M. Plöchl (aut. dzieła rec.) s. 133-140
Kronika soborowa (14.IX-8.XII.1965) Stefan Sołtyszewski s. 141-154
Sprawozdanie z posiedzeń naukowych Wydziału Prawa Kanonicznego A. T. K. w W-wie w roku akad. 1964 Joachim Bar s. 155
Z praktyki sądowej : Zagadnienia publikacji akt Władysław Padacz s. 156-159