Tytuł Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
ISSN 0551-911X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
1975, Tom 18, Numer 3-4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z rozważań nad treścią Roku Jubileuszowego Tadeusz Pawluk s. 3-14
De lege ferenda in iure poenali canonico animadversiones Marianus-Alphonsus Myrcha s. 15-80
Prolusione di sua eccellenza mons. Boleslao Filipiak decano della S. R. Rota all'inaugurazione dell'anno accademico dello studio rotale Boleslao Filipiak s. 81-85
Aktualna problematyka aktu warunkowego Marian Żurowski s. 87-99
Exclusio boni prolis jako przyczyna nieważności małżeństwa w świetle nowszej jurysprudencji rotalnej Wojciech Góralski s. 101-122
Nowe przepisy w dziedzinie stypendiów mszalnych Wojciech Góralski s. 123-130
Wizytacje biskupów polskich "ad limina" do roku 1911 Walenty Wójcik s. 131-179
Minister pogrzebu na cmentarzu komunalnym Roman Bodański s. 181-193
Próby osiedlenia się zakonu braci mniejszych kapucynów na Śląsku w XVII wieku Zdzisław Komosiński s. 195-243
Ksiądz biskup Andrzej Wronka (1897-1974) sufragan wrocławski : (wspomnienie pośmiertne) Wincenty Urban s. 245-250
Dialog Kaspra Pętkowskiego S. J. poświęcony Marcinowi Kromerowi Aleksander Soczewka s. 251-273
Bibliografia kościelnego prawa publicznego (1972-1973) Krystyna Czerwińska Remigiusz Sobański s. 275-313
Ogólnopolskie i wydziałowe sympozja kanonistyczne na ATK Marian Pastuszko s. 315-326
Ogólnopolskie Sympozjum Kanonistów w Warszawie z udziałem prof. dra W. Plöchla Tadeusz Pieronek s. 326-329
"I Fratres Unitores nella Chiesa Armena (1330-1360)", Gregorio Petrowicz, Roma 1969 : [recenzja] Walenty Wójcik Gregorio Petrowicz (aut. dzieła rec.) s. 331-333
"Decreta viginti Synodorum Eparchialium Orientalium Catholicorum", C. de Clerq, Romae 1971 : [recenzja] Marian Stasiak Carolus de Clercq (aut. dzieła rec.) s. 334-335
"L'incapacità psicologica come causa di nullità del matrimonio in diritto canonico", Sebastiano Villeggiante, Roma 1974 : [recenzja] Wojciech Góralski Sebastiano Villeggiante (aut. dzieła rec.) s. 336-339
"Le nuove norme per i processi "super rato"", Francesco Bersini, [b.d.w] : [recenzja] Wojciech Góralski Francesco Bersini (aut. dzieła rec.) s. 340-344
Klasztory Brygidek w Gdańsku, Elblągu i Lublinie. Założenie i uposażenie", Stefania Kamińska, Gdańsk 1970 : [recenzja] Jerzy Flaga Stefania Kamińska (aut. dzieła rec.) s. 345-350
Sprawy polskie w Kongregacji do Spraw Świętych Joachim Roman Bar s. 351-359
O wyroku coram Arcturo de Jorio z 10 listopada 1965 Marian Pastuszko s. 360-361
Z życia Wydziału Prawa Kanonicznego ATK w roku 1974 Tomasz J. Jagiełło s. 363-369
Nadesłano do redakcji s. 370