Tytuł Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
ISSN 0551-911X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
1993, Tom 36, Numer 3-4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Konkordat postulatem państwa demokratycznego Tadeusz Pawluk s. 3-4
Konstytucje jako zabezpieczenie celu i zadań instytutów życia konsekrowanego Julian Kałowski s. 5-19
Zadania wiernych świeckich w dokumentach roboczych II Polskiego Synodu Plenarnego Jan Dyduch s. 21-37
Uczestnictwo w Najświętszej Eucharystii (kanony 912-923) Marian Pastuszko s. 39-107
Błąd co do przymiotu osoby (kan. 1097 § 2 KPK) w świetle orzecznictwa Roty Rzymskiej Wojciech Góralski s. 109-120
Udział małżonków-rodziców w kościelnej posłudze uświęcania Henryk Stawniak s. 121-136
Funkcje i stosowanie "precarium" w rzymskim prawie klasycznym Jerzy Krzynówek s. 137-148
Pierwsza palingenezja Ustawy XII tablic Maria Zabłocka s. 149-155
Duszpasterstwo powołań w Kościołach lokalnych w świetle dokumentu Stolicy Apostolskiej z dnia 6.01.1992 r. oraz Kodeksu Prawa Kanonicznego Henryk Stawniak s. 157-170
Dozory kościelne w Królestwie Polskim Witold Jemielity s. 171-184
"Il diritto nel Mistero della Chiesa. III. La funzione di santificare della Chiesa. I beni temporali della Chiesa, Le sanzioni nella Chiesa, I processi, Chiesa e comunità politica", Roma 1992 : [recenzja] Henryk Stawniak s. 185-189
"Jurisprudencia matrimonial de los tribunales eclesiásticos españoles", ed. Juan L. Acebal Lujan y Federico R. Aznar Gil, Salamanca 1991 : [recenzja] Henryk Stawniak Federico R. Aznar Gil (aut. dzieła rec.) Juan L. Acebal Luyan (aut. dzieła rec.) s. 189-190
"II matrimonio nella nuova legislazione canonica e concordataria. Manuale giuridico-pastorale, Luigi Chiappetta, Roma 1990 : [recenzja] Henryk Stawniak Luigi Chiappetta (aut. dzieła rec.) s. 190-193
"Incapacitas assumendi obligationes essentiales matrimonii. Analisi della giurisprudenza rotale, particolarmente degli anni 1970-1982", Paolo G. Bianchi, Roma 1992 : [recenzja] Henryk Stawniak Paolo G. Bianchi (aut. dzieła rec.) s. 193-195
"Il sacramento del matrimonio", Jose F. Castaño, Roma 1992 : [recenzja] Henryk Stawniak Jose F. Castaño (aut. dzieła rec.) s. 195-201
"Przymierze małżeńskie", pod red. Wojciecha Góralskiego i Ryszarda Sztychmilera, Lublin 1993 : [recenzja] Henryk Stawniak Wojciech Góralski (aut. dzieła rec.) Ryszard Sztychmiler (aut. dzieła rec.) s. 201-205
"Österreichisches Staatskirchenrecht", Hugo Schwendenwein, Essen 1992 : [recenzja] Remigiusz Sobański Hugo Schwendenwein (aut. dzieła rec.) s. 206-209
"Appunti sul diritto criminale nella Romana monarchica e repubblicana", Luigi Garofalo, Padova 1990 : [recenzja] Jan Zabłocki Luigi Garofalo (aut. dzieła rec.) s. 209-211
Sympozjum poświęcone instytutom życia konsekrowanego Henryk Stawniak s. 213-218
Trzecie Sympozjum Prawa Kanonicznego w Słowacji : (Spišské Podhradie, 24-27 sierpnia 1993) Zenon Grocholewski s. 218-221
Świętość kanonizowana Wiesław Bar s. 221-229
Doktorat ks. Bronisława Sitka Henryk Stawniak s. 231
Doktorat ks. Jana Tondery Henryk Stawniak s. 232
Doktorat ks. Stanisława Machnija Henryk Stawniak s. 233
Doktorat ks. Tadeusza Płoskiego Henryk Stawniak s. 233-234