Tytuł Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
ISSN 0551-911X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
2004, Tom 47, Numer 1-2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kapłan w służbie partykularnego i powszechnego Kościoła Andrzej Franciszek Dziuba s. 3-23
Prawa i obowiązki w zakresie wychowania w ujęciu Kodeksu Prawa Kanonicznego : współpraca rodziców i szkoły oraz jej formy Anna Pustelnik Seweryn Świaczny s. 25-59
Przygotowanie do sakramentu małżeństwa w ujęciu pokodeksowego ustawodawstwa synodalnego w Polsce do 2001 roku Kazimierz Dullak s. 61-76
Teologiczno-antropologiczny fundament jedności i nierozerwalności - istotnych przymiotów małżeństwa kanonicznego Andrzej Pastwa s. 77-92
Pojęcie poczytalności w prawie karnym Kościoła Grzegorz Leszczyński s. 93-110
Nowe uregulowania w polskojęzycznym duszpasterstwie w Niemczech Wojciech Necel s. 111-127
Majątek parafialny przy zmianie i niedyspozycji proboszcza w diecezji augustowskiej czyli sejneńskiej Witold Jemielity s. 129-150
Komunia pod dwiema postaciami w ustawodawstwie synodalnym Polski przedrozbiorowej Janusz Gręźlikowski s. 151-180
Prawa duchownych w Kodeksie Kanonów Kościołów Wschodnich Wiesław Wenz s. 181-200
Podatek dochodowy od kościelnych osób prawnych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Helena Pietrzak s. 201-240
Normalizacja sytuacji prawnej związkow wyznaniowych w Federacji Rosyjskiej w oparciu o ustawę RRFSR o wolności wyznań z 25 października 1990 roku Jelena Byś s. 241-267
Arcybiskup Bruno Bernard Heim (1911-2003) : prekursor badań nad prawno-kanonicznymi aspektami heraldyki kościelnej Krzysztof R. Prokop s. 269-283
"Słuszna autonomia instytutów zakonnych w Kościele łacińskim", Ambroży Skorupa, Kraków 2002 : [recenzja] Julian Kałowski Ambroży Skorupa (aut. dzieła rec.) s. 285-288
"Kościelne Prawo Procesowe. Materiały i Studia", T. 3, red. Andrzej Dzięga, Mirosław Wróbel, Lublin 2003 : [recenzja] Janusz Gręźlikowski Andrzej Dzięga (aut. dzieła rec.) Mirosław Wróbel (aut. dzieła rec.) s. 289-296
"Korespondencja Augusta Hlonda i Józefa Gawliny w latach 1924-1948", wyd. i oprac. Jerzy Myszor i Jan Konieczny, Katowice 2003 : [recenzja] Andrzej Orczykowski Jan Konieczny (aut. dzieła rec.) Jerzy Myszor (aut. dzieła rec.) s. 296-300
"Polska bibliografia prawa kanonicznego za lata 1980-2000", oprac. P. Kasprzyk, Lublin 2003 : [recenzja] Józef Wroceński Piotr Kasprzyk (aut. dzieła rec.) s. 300-303
"Los principios del derecho eclesiástico español en las sentencias del Tribunal Constitucional", Joaquín Calvo-Álvarez, Pamplona 1999 : [recenzja] Piotr Ryguła Joaquin Calvo-Álvarez (aut. dzieła rec.) s. 303-306
Doktorat ks. Piotra Kroczka Bożena Szewczul s. 307-309
Zasady publikacji w kwartalniku prawno-historycznym "Prawo Kanoniczne" s. 311-312