Tytuł Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
ISSN 0551-911X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
2007, Tom 50, Numer 1-2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Troska biskupa Czesława Domina o wiernych świeckich w świetle dekretów powizytacyjnych parafii diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej Kazimierz Dullak s. 3-26
Kształtowanie się prawa zakonników do należnej wolności w zakresie korzystania z sakramentu pokuty i kierownictwa duchowego (I) : (rys historyczno-prawny) Bożena Szewczul s. 27-51
Warunki ważności profesji zakonnej Marek Saj s. 53-75
Udział braci zakonnych w nauczycielskim zadaniu Kościoła Arkadiusz Domaszk s. 77-109
Sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania "na odległość" Zbigniew Janczewski s. 111-126
Dowodzenie nieważności małżeństwa zawartego w stanie bojaźni szacunkowej podmiotu Grzegorz Leszczyński s. 127-142
Problemy migracji w Kodeksie Kanonów Kościołów Wschodnich Andrzej Orczykowski s. 143-166
Prawodawca i jego sztuka Piotr Kroczek s. 167-184
Pozycja prawna nieochrzczonych w doktrynie Pawła Włodkowica Jan Krajczyński s. 185-212
Kościół w służbie Królestwa Bożego : trynitarny i eklezjologiczny wymiar zbawienia człowieka Robert Ptak s. 213-229
Majątek kościelny w normach obowiązujących synodów polskich Stanisław Dubiel s. 231-251
Odpowiedzialność proboszcza w dziedzinie nauczania w świetle uchwał synodów polskich w latach 1983-2000 Tadeusz Wyskiel s. 253-297
"O Roma felix. Geneza, specyfika i przeobrażenia instytucji politycznych Państwa Miasta Watykańskiego", Wojciech Jakubowski, Warszawa 2005 : [recenzja] Wojciech Góralski Wojciech Jakubowski (aut. dzieła rec.) s. 299-308
"Come monastero la città. Un nuovo volto del monachesimo", Pierre-Marie Delfieux, Milano 2005 : [recenzja] Bożena Szewczul Pierre-Marie Delfieux (aut. dzieła rec.) s. 308-314
"Czym jest chrześcijańskie małżeństwo? Istota chrześcijańskiego małżeństwa w świetle kanonistyki", Aleksander Sobczak, Poznań 2005 : [recenzja] Remigiusz Sobański Aleksander Sobczak (aut. dzieła rec.) s. 315-319
"Przestępca i skazany nie tracą godności osoby", red. Waldemar Woźniak, Olecko 2005 : [recenzja] Jarosław Sokołowski Waldemar Woźniak (aut. dzieła rec.) s. 319-321
"Profesor i przyjaciel ks. Edmund Przekop (1937-1999)", red. Wojciech Guzewicz, Olecko 2005 : [recenzja] Jarosław Sokołowski Wojciech Guzewicz (aut. dzieła rec.) s. 322-324
Doktorat ks. Bartosza Nowakowskiego Helena Pietrzak s. 325-327
Doktorat ks. Marka Makowskiego Helena Pietrzak s. 327-330
Doktorat ks. Marcina Zabrockiego Jarosław Sokołowski s. 330-333