Tytuł Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
ISSN 0551-911X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 28
Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
1972, Tom 15, Numer 3-4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kolegialność biskupów według Konstytucji soborowej "Lumen gentium" Edward Sztafrowski s. 3-53
Problem prawnego ujęcia struktur Kościoła : (w oparciu o krytykę schematu prawa fundamentalnego) Remigiusz Sobański s. 55-60
Tendencje ekumeniczne w wypowiedziach przedstawicieli Kościołów wschodnich na I Soborze Watykańskim Edmund Przekop s. 61-80
Ważność dyspensy udzielonej bez przyczyny przez prawodawcę Roman Bodański s. 81-97
Nauczanie prawa kanonicznego w seminarium duchownym w Sandomierzu (1820-1970) Walenty Wójcik s. 99-124
Rekurs w świetle "Norm Specjalnych" Sygnatury Apostolskiej : (kwestie wybrane) Czesław Świnarski s. 125-134
Problem winy w karnym ustawodawstwie kanonicznym : [ciąg dalszy] Marian Alfons Myrcha s. 135-193
Nieznane statuty synodu diecezji włocławskiej z 1612 roku na podstawie materiałów zebranych przez ks. Teofila Długosza Jakub Sawicki s. 195-213
Jeszcze o początkach SS. Felicjanek Gabriel Bartoszewski Florian Duchniewski s. 215-236
Matka Angela Truszkowska - O. Honorat Koźmiński a sprawa założycielstwa Zgromadzenia Sióstr Felicjanek Marietta Strzałkowska s. 237-257
"Il miracolo nelle cause di beatificazione e di canonizzazione e possibilita di aggiornamento", Antonio Casieri, Roma 1971 : [recenzja] Joachim Roman Bar Antonio Casieri (aut. dzieła rec.) s. 259-260
"Kollegium und kolegialer Akt im kanonischen Recht", Winfried Aymans, München 1969 : [recenzja] Walenty Wójcik Winfried Aymans (aut. dzieła rec.) s. 260-262
"Rechtliche Beziehungen von Staat und Kirche in Ungarn vor 1944", Andor Csizmadia, Budapest 1971 : [recenzja] Franciszek Kaminski Andor Csizmadia (aut. dzieła rec.) s. 263-265
Ks. Jan Nepomucen Fijałek (8 V 1864 - 19 VI 1936) Jakub Sawicki s. 267-292
Ks. Edward Van Blericq (1895-1946) Józef Glemp s. 293-295
Ks. Aleksy Brasse (1901-1956) Józef Glemp s. 295-297
Ks. Stanisław Janasik (1882-1942) Józef Glemp s. 297-299
Ks. Kazimierz Głowiński (1862-1946) Józef Glemp s. 299-300
Ks. Adam Wiktor Pęski (1867-1930) Wojciech Góralski s. 301-310
Ks. Stanisław Kawczyński (1885-1938) Wojciech Góralski s. 311-312
Kongres Teologów Polskich w Lublinie Adam Kubiś s. 313-314
Ogólnopolskie sympozja kanonistyczne na ATK Ferdynand Pasternak s. 314-321
Z najnowszych wyroków Roty Rzymskiej Kazimierz Karłowski s. 323-328
"Metropolici Gnieźnieńscy - Prymasi Polski", Jan Wojnowski, "Homo Dei", 40, 1971, nr 3 : [recenzja] Antoni Gościmski Jan Wojnowski (aut. dzieła rec.) s. 329
"Miejsce i rola diakona w społeczności chrześcijańskiej na podstawie Didascalia apostolorum", Jacek St. Bojarski, "Studia Theologica Varsaviensia", 9, 1971, nr 1 : [recenzja] Antoni Gościmski Jacek St. Bojarski (aut. dzieła rec.) s. 329
"Österreichisches Archiv für Kirchenrecht", 21, 1970 : [recenzja] Remigiusz Sobański s. 329-332
"Studia Warmińskie", T. VII, 1970 : [recenzja] Ferdynand Pasternak s. 332-333
"Periodica de re morali canonica liturica", vol. 60, 1971, fasc. 1-3 : [recenzja] Ferdynand Pasternak s. 334-338