Tytuł Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
ISSN 0551-911X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
1978, Tom 21, Numer 3-4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Otwarte i zamknięte struktury Kościoła wobec kultur zastanych Ferdynand Pasternak s. 3-21
Problem identyfikacji Kościoła lokalnego i partykularnego Józef Glemp s. 23-39
Rada Kapłańska nowym senatem biskupa diecezjalnego Marian Fąka s. 41-69
Ocena zarzutów przeciwko legalności odnowy zakonu marianów Julian Kałowski s. 71-95
De iure quo regatur oportet matrimonium acatholicorum baptizatorum post futurum codicem promulgatum Urbano Navarrete s. 97-104
Eklezjalny charakter małżeństwa i rodziny Marian Al. Żurowski s. 105-116
Zasada nierozerwalności małżeństwa od poczatków chrześcijaństwa do XII wieku Jean Gaudemet Jerzy Laskowski (tłum.) s. 117-135
Rozwój seminariów trydenckich w Polsce w świetle sprawozdań biskupich "ad limina" do XX wieku Walenty Wójcik s. 137-155
Powstanie kolegium wikariuszy przy kolegiacie w Łowiczu Andrzej Wrotniak s. 157-188
Kanonizacja równoznaczna Henryk Misztal s. 189-216
Rękopisy prawnicze Biblioteki Seminarium Duchownego w Pelplinie Roman Nir s. 217-235
Ks. Wojciech Szmyd (1874-1938) Paweł Maciak s. 235-237
Ks. Eugeniusz Władysław Chomrański (1886-1958) Paweł Maciak s. 237-245
"Dizionario degli Istituti di Perfezione", T. I-IV, diretto da Guerrino Pelliccia e da Giancarlo Rocca, Roma 1974-1977 : [recenzja] Wiktor Gramatowski Guerrino Pelliccia (aut. dzieła rec.) Giancarlo Rocca (aut. dzieła rec.) s. 247-249
"Evoluzione storico-giuridica dell'istituto della sepoltura ecclesiastica", Elsa Marantonio Sguerzo, Milano 1976 : [recenzja] Walenty Wójcik Elsa Marantonio Sguerzo (aut. dzieła rec.) s. 249-252
"Triebkräfte und Grundlinien der Entstehung des Messtipendiums", Adalbert Mayer, St. Ottilien 1976 : [recenzja] Marian Pastuszko Adalbert Mayer (aut. dzieła rec.) s. 252-254
Bibliografia kościelnego prawa publicznego 1975-1976 Remigiusz Sobański Honorata Typańska s. 255-273
Prace konsultorów grupy III "De sacra hierarchia" w ramach reformy Kodeksu Wschodniego Prawa Kanonicznego : (o patriarchach i biskupach większych) Edmund Przekop s. 275-292
Sympozjum Kanonistów podczas Kongresu Teologów Polskich w 1976 r. Marian Pastuszko s. 292-299
Ogólnopolskie sympozja kanonistów Marian Pastuszko s. 299-322