Tytuł Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
ISSN 0551-911X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
1985, Tom 28, Numer 3-4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problem rozeznania oceniającego Marian Al. Żurowski s. 3-15
Błąd co do istotnych przymiotów i sakramentalności małżeństwa Antoni Stankiewicz s. 17-31
Działalność misyjna Kościoła w nowym Kodeksie Prawa Kanonicznego Wojciech Góralski s. 33-39
Wymiar kar "latae sententiae" w świetle przepisów Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku Jerzy Syryjczyk s. 41-64
Kapłańska władza niesakramentalna według Gracjana Kazimierz Nasiłowski s. 65-205
Synod prowincjonalny warszawski z 1561 r. Wojciech Góralski s. 207-222
Obowiązek rezydencji prałatów i kanoników katedralnej kapituły chełmskiej w Krasnymstawie Paweł Pałka s. 223-236
Sprawa kanonizacji bł. Wincentego Kadłubka Henryk Misztal s. 237-246
Znaczenie filozofii prawa Jerzy Laskowski s. 247-252
Niektóre zagadnienia postawione w nowym Kodeksie Roch Pagé s. 253-268
Porfiriusz Skarbek Ważyński jako zakonnik i hierarcha unicki Józef Łapiński s. 269-274
Biskup Wacław Wycisk (1912-1984) Jan Kopiec s. 274-279
Ks. Stanisław Jan Kotowski (1914-1984) Andrzej F. Dziuba s. 280-284
"Perché un codice nella chiesa", T. 1, Bologna 1984 : [recenzja] Ireneusz Pękalski s. 285-288
"Dal Concilio al Codice", T. 2, Bologna 1984 : [recenzja] Ireneusz Pękalski s. 288-292
"Il diritto dei religiosi. Commento al Codice", Domingo Javier Andres, Roma 1984 : [recenzja] Julian Kałowski Domingo Javier Andres (aut. dzieła rec.) s. 292-296
"Il nuovo Codice e la vita religiosa", Elio Gambari, Milano 1984 : [recenzja] Julian Kałowski Elio Gambari (aut. dzieła rec.) s. 296-297
"Gli istituti religiosi nel nuovo Codice di diritto canonico", T. 8, Milano 1984 : [recenzja] Ireneusz Pękalski s. 297-300
"Il matrimonio nel nuovo Codice di Diritto Canonico, Annotazioni di diritto sostanziale e processuale", T. 1, Padova 1984 : [recenzja] Ireneusz Pękalski s. 300-304
"Epikie - verantwortlicher Umgang mit Normen. Eine historisch-systematische Untersuchung zu Aristoteles, Thomas von Aquin und Franz Suarez", Günter Virt, Mainz 1983 : [recenzja] Walenty Wójcik Günter Virt (aut. dzieła rec.) s. 304-320
"Diritto privato e società romana", Francesco De Martino, cura di Alberto Dell'Agli, Tulio Vigorita Spagnuolo, Roma 1982 : [recenzja] Jan Zabłocki Alberto Dell'Agli (aut. dzieła rec.) Francesco De Martino (aut. dzieła rec.) Tulio Vigorita Spagnuolo (aut. dzieła rec.) s. 320-321
Wykład ks. prof. Huberta Müllera z Bonn Marian Rola s. 323-324
Ogólnopolskie sympozjum kanonistów w ATK Marian Rola s. 325-331