Tytuł Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
ISSN 0551-911X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
1991, Tom 34, Numer 1-2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
[Niniejszemu numerowi "Prawa Kanonicznego" pragniemy nadać charakter księgi pamiątkowej...] s. 3
Śp. ks. prof. Marian Aleksander Żurowski SJ Edward Sztafrowski s. 5-12
Podstawy prawa kościelnego Remigiusz Sobański s. 13-24
Uwagi na temat ustawodawstwa diecezjalnego Tadeusz Pawluk s. 25-36
Papieskie Rady w strukturze odnowionej Kurii Rzymskiej Wojciech Góralski s. 37-53
Wikariusze parafialni w prawie kodeksowym Edward Sztafrowski s. 55-85
Podział na chóry w polskich żeńskich instytutach zakonnych Julian Kałowski s. 87-101
Jedność i nierozerwalność małżeństwa Henryk Stawniak s. 103-120
Krzywoprzysięstwo w systematyce kanonicznego prawa karnego Jerzy Syryjczyk s. 121-134
Zainteresowania literaturą liturgiczną wśród śląskiego duchowieństwa diecezjalnego w XVII w. Józef Mandziuk s. 135-149
Prawo naturalne Jerzy Laskowski s. 151-162
Pojęcie państwa w de republica Cycerona Henryk Kupiszewski s. 163-169
"Kompetencje patres familias i zgromadzeń ludowych w sprawach rodziny w świetle Noctes Atticae Aulusa Gelliusa", Jan Zabłocki, Warszawa 1990 : [recenzja] Henryk Kupiszewski Jan Zabłocki (aut. dzieła rec.) s. 171-175
Sympozjum wydziałowe Henryk Stawniak s. 177-186
Nowi magistrzy prawa kanonicznego Henryk Stawniak s. 186-188
Nostryfikacje Henryk Stawniak s. 189