Tytuł Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
ISSN 0551-911X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 26
Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
2008, Tom 51, Numer 1-2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Proces odnowy soborowej na podstawie publikacji zawartych w kwartalniku "Prawo Kanoniczne" Remigiusz Sobański s. 3-12
Problemy dotyczące instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego zawarte w kwartalniku "Prawo Kanoniczne" w latach 1958-2007 Julian Kałowski s. 13-29
Problematyka małżeństwa i rodziny w kwartalniku "Prawo Kanoniczne" Wojciech Góralski s. 31-55
Problematyka administracyjna, procesowa i kanonizacyjna w publikacjach zawartych w czasopiśmie "Prawo Kanoniczne" Wiesław Kiwior s. 57-74
Zagadnienia kościelnego prawa karnego w świetle publikacji zawartych w kwartalniku "Prawo Kanoniczne" Jerzy Syryjczyk s. 75-112
Relacje między państwem a Kościołem w publikacjach zamieszczonych w "Prawie Kanonicznym" Józef Krukowski s. 113-120
Ewangeliczna rada czystości podejmowana ze względu na królestwo niebieskie (kan. 599 KPK Bożena Szewczul s. 121-138
Uwagi na temat "Norm Konferencji Episkopatu Polski dotyczących występowania duchownych i osób zakonnych oraz przekazywania nauki chrześcijańskiej w audycjach radiowych i telewizyjnych" Jerzy Adamczyk s. 139-161
Ewangeliczna rada czystości jako znak przyszłego świata i źródło obfitej płodności w niepodzielnym sercu (kan. 599 KPK Bożena Szewczul s. 163-182
Postępowanie i egzekucja podatkowa wobec kościelnych osób fizycznych i prawnych w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Helena Pietrzak s. 183-209
Wolność religijna a nauczanie w szkole Paweł Sobczyk s. 211-227
Nowy periodyk kanonistyczny "Forum Canonicum" Marek Stokłosa s. 229-233
Inkardynacja kapłana przy zmianie granic diecezji w Polsce w 1925 r. Witold Jemielity s. 235-241
"Ecclesia semper reformanda. Zjawisko synodalności w Polsce po Soborze Watykańskim II", Kazimierz Dullak, Szczecin 2007 : [recenzja] Wojciech Góralski Kazimierz Dullak (aut. dzieła rec.) s. 243-247
"Diritto sacramentale", Bruno Fabio Pighin, Venezia 2006 : [recenzja] Zbigniew Janczewski Bruno Fabio Pighin (aut. dzieła rec.) s. 247-249
"Istotne elementy małżeństwa. W nurcie odnowy personalistycznej", Andrzej Pastwa, Katowice 2007 : [recenzja] Henryk Stawniak Andrzej Pastwa (aut. dzieła rec.) s. 249-255
"L'imputabilità penale nella legislazione canonica", Andrzej Józwowicz, Città del Vaticana 2005 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Andrzej Józwowicz (aut. dzieła rec.) s. 255-258
"La figura del superiore provinciale nel nuovo Codice di diritto canonico e nel diritto proprio della Congregazione dei Sacerdoti del Sacro Cuore di Gesù", Marek Stokłosa, Roma 2007 : [recenzja] Bożena Szewczul Marek Stokłosa (aut. dzieła rec.) s. 258-262
"I frutti del cambiamento. A 40 anni dal "Perfectae caritatis"", ed. Santiago González Silva, Milano 2006 : [recenzja] Bożena Szewczul Santiago González Silva (aut. dzieła rec.) s. 263-267
"Duszpasterstwo w Wojsku Polskim. Studium prawne z uwzględnieniem praw człowieka i prawa humanitarnego", Tadeusz Płoski, Olsztyn 2006 : [recenzja] Józef Krukowski Tadeusz Płoski (aut. dzieła rec.) s. 267-272
Ogólnopolskie sympozjum kanonistów na temat : znaczenia przemówień papieskich do Roty Rzymskiej dla doktryny kanonistycznej i orzecznictwa kościelnego w sprawach małżeńskich Helena Pietrzak s. 273-279
Konferencja naukowa z okazji 50-lecia kwartalnika "Prawo Kanoniczne" Marek Stokłosa s. 280-295
Sprawozdanie ze śniadania naukowego poświęconego ochronie danych osobowych w strefie Schengen Paweł Sobczyk s. 295-297
Doktorat Agaty Kołodko Helena Pietrzak s. 299-301
Kolokwium habilitacyjne ks. dra Kazimierza Dullaka Helena Pietrzak s. 301-304
Wyjazd na Litwę studentów Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie : Wilno, Kowno, Troki (11-14.X.2007 r.) Małgorzata Diduch Jarosław Sokołowski s. 305-309