Tytuł Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
ISSN 0551-911X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
1976, Tom 19, Numer 1-2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Animadversiones ad Schema "De iure poenali canonico" Pio Ciprotti s. 3-11
De distincione potestatis ordinis et iurisdictionis a primis Ecclesiae saeculis usque ad exeuntem decretistarum periodum peracta Kazimierz Nasiłowski s. 13-48
Akty administracyjne i ich rola w organizmie Kościoła Marian Żurowski s. 49-73
Refleksje nad nowym "Ordo Poenitentiae" i schematem prawa kanonicznego dotyczącego sakramentu pokuty Marian Żurowski s. 75-81
Szafarz sakramentu bierzmowania według nowego Obrzędu Marian Pastuszko s. 83-91
Zmiana przepisów kanonicznych o wydawaniu książek treści religijnej Joachim Roman Bar s. 93-97
Demokracja czy demokratyzacja władzy w Kościele? Karol Wypler s. 99-119
Stosunek Kościół - świat jako element w dyskusji nad prawem fundamentalnym Kościoła Irena Mierzwa s. 121-128
Nielegalność wyborów patriarchów w pierwszym tysiącleciu Kościoła Edmund Przekop s. 129-147
Zwoływanie synodów w świetle relacji biskupów polskich "ad limina" do XX wieku Walenty Wójcik s. 149-184
Założenie pierwszego kapucyńskiego klasztoru na Śląsku w Prudniku Zdzisław Komosiński s. 185-201
Urząd dziekana w polskim ustawodawstwie synodalnym XVIII wieku Marian Przybyłko s. 203-239
Skład osobowy oraz obsadzanie prałatur i kanonii w kapitule kolegiackiej w Pułtusku Wojciech Góralski s. 241-269
"Das Hochstift Meissen, Aufsätze zur sächsischen Kirchengeschichte", hrsg. von Franz Lau, Berlin 1973 : [recenzja] Walenty Wójcik Franz Lau (aut. dzieła rec.) s. 271-280
"La punibilità degli innocenti nell diritto canonico nell'età classica", T. I: "La discusione del problema in Graziano e nella decretistica", Vito Piergiovanni, Milano 1971 ; T. II: "Le "poenae" e le "causae" nella dottrina dell sec. XIII", Vito Piergiovanni, Milano 1974 : [recenzja] Marian Żurowski Vito Piergiovanni (aut. dzieła rec.) s. 280-283
"Dizionario degli istituti di perfezione diretto da Guerrino Pelliccia (1962-1968) e da Giancarlo Rocca (1969-)", Vol. I, Roma 1974 : [recenzja] Joachim Roman Bar s. 283-285
"Communio in der Lehre des Zweiten Vatikanischen Konzils", Oskar Saier, München 1973 : [recenzja] Remigiusz Sobański Oskar Saier (aut. dzieła rec.) s. 285-288
"Prawodawstwo Kościoła w Polsce 1961-1970", T. 1: "Dokumenty dotyczące Polski wydane przez Stolicę Apostolską, prymasa Polski i Konferencję Episkopatu Polski", oprac. i tł. T. Pieronek, Warszawa 1971 ; T. 2: "Ustawodawstwo diecezjalne", oprac. i tł. T. Pieronek, Warszawa 1974 : [recenzja] Bolesław Kumor Tadeusz Pieronek (aut. dzieła rec.) s. 288-290
"Oficjalat okręgowy w Lublinie XV-XVIII w. Studium z dziejów organizacji i kompetencji sądownictwa kościelnego", Piotr Hemperek, Lublin 1974 : [recenzja] Jerzy Flaga Piotr Hemperek (aut. dzieła rec.) s. 290-295
Wykaz dokumentów prawno-liturgicznych z lat 1969-1973 Roman Michałek s. 297-321
Sprawozdanie z IV Kursu Odnowy Prawnej dla pracowników sądów Stanisław Suwała s. 323-325
Wydziałowe sympozja kanonistyczne na A.T.K. w roku akademickim 1974-1975 Marian Pastuszko s. 325-337
Wstępne postępowanie sądowe Edmund Ilcewicz s. 339-343
Listy postulacyjne Joachim Roman Bar s. 343-345