Tytuł Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
ISSN 0551-911X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 10
Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
1958, Tom 1, Numer 1-2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ojciec św. Jan XXII Stefan Sołtyszewski s. 1-4
Kodeks Prawa Kanonicznego Stefan Biskupski (tłum.) s. 5-28
Ekskomunika Marian Alfons Mychra s. 25-182
Walka Biskupa Józefa Rybińskiego z Regencją Pruską o utrzymanie polskości na Pomorzu Ignacy Subera s. 183-280
Pewność moralna w koscielnym wyroku sądowym Władysław Szafrański s. 281-307
Kodeks Prawa Kanonicznego a konstytucje zakonu OO. Franciszkanów Joachim Bar s. 309-326
Zwyczaj w polskim prawie kościelnym Aleksy Petrani s. 327-342
Znaczenie wyrazu prawo w jezyku staropolskim i ludowych gwarach Tadeusz Kruszyński s. 343-377
"Studien zur historich-politischen Gedankenwelt BRUNS VON QUERFURT", Reinhard Wenskus, Münster-Köln 1956 : [recenzja] Walenty Wójcik Reinhard Wenskus (aut. dzieła rec.) s. 379-386
Polska bibliografia prawa kanonicznego za lata 1941-1956 Joachim Bar s. 387-439