Tytuł Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
ISSN 0551-911X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
1963, Tom 6, Numer 1-4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Paweł VI Stefan Sołtyszewski s. 1-8
    Zacytuj
  • Udostępnij
Kodeks Prawa Kanonicznego Stefan Biskupski s. 3-48
Instytucja witrykusów w świetle śląskich protokółów wizytacyjnych z XVII w. Walenty Wójcik s. 49-74
Zgromadzenie Sióstr Serafitek Joachim Bar s. 75-211
Wyrok sądowy w kościelnym procesie małżeńskim Władysław Szafrański s. 213-359
Zawieranie małżeństw na ziemiach włączonych do Rzeszy oraz robotników polskich w Niemczech w latach 1939-1945 Władysław Rymarz s. 361-432
Przesłuchanie stron i świadków przez sąd delegowany Władysław Padacz s. 433-534
Granice (archi)diecezji krakowskiej (1000-1939) Bolesław Kumor s. 535-556
Reedycje i przedruki dawniejszych publikacji z dziedziny prawa kanonicznego i historii Kościoła Jakub Sawicki s. 557-571
Ś.P. Ks. Dr. Bernard Filipiuk Marian Alfons Mychra s. 573-581
Ikonografia zwiastowania w sztuce starochrześcijańskiej (w. I-V) Jan Kuś s. 582-590
"L'Abbaye Saint-Martin de Tournai de 1290 à 1350", Albert D'Haenens, Louvain 1961 : [recenzja] Walenty Wójcik Albert D'Haenes (aut. dzieła rec.) s. 591-593
"Il reato determinato da movente religioso", Michele Claudio Del Re, Milanio 1961 : [recenzja] Walenty Wójcik Michele Claudio Del Re (aut. dzieła rec.) s. 594-598
"Staatsverfassung und Kirchenordnung", Rudolf Smend, Konrad Hesse, Siegfried Reicke, Urlich Scheuner, Tübingen 1962 : [recenzja] Walenty Wójcik Konrad Hesse (aut. dzieła rec.) Siegfried Reicke (aut. dzieła rec.) Urlich Scheuner (aut. dzieła rec.) Rudolf Smend (aut. dzieła rec.) s. 598-603
"Katholische und protenstantiche Rechtsbergründung heute", Alfred Reber, Franfurkt am Main 1962 : [recenzja] Walenty Wójcik Alfred Reber (aut. dzieła rec.) s. 603-608
Inauguracja Roku Akademickiego 1963 Ignacy Subera s. 622-630