Tytuł Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
ISSN 0551-911X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
1983, Tom 26, Numer 3-4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji s. 3
Śp. Ksiądz Profesor Ignacy Subera (1908-1982) s. 4
Materiały dotyczące nadania doktoratu honoris causa J. E. Księdzu Arcybiskupowi Józefowi Glempowi, Prymasowi Polski s. 5
Wyciąg z protokołu posiedzenia Rady Wydziału Prawa Kanonicznego ATK z dnia 26 kwietnia 1982 r. Tadeusz Pawluk Jerzy Syryjczyk s. 7-8
Słowo wstępne Rektora ATk Ks. Prof. Remigiusza Sobańskiego inaugurujące uroczystość nadania doktoratu honoris causa Remigiusz Sobański s. 8-15
Przemówienie Dziekana Wydziału Prawa Kanonicznego Ks. Prof. Tadeusza Pawluka podczas uroczystości nadania doktoratu honoris causa Tadeusz Pawluk s. 15-23
Wystąpienie Promotora Ks. Prof. Mariana Żurowskiego Marian Żurowski s. 24-26
Tekst dyplomu doktoratu honoris causa wręczonego J. E. Księdzu Arcybiskupowi Józefowi Glempowi, Prymasowi Polski s. 26-27
Sprawozdanie z uroczystości nadania doktoratu honoris causa Marian Rola s. 28-32
Orzeczenie papieża Urbana II w sprawie diakonatu udzielonego przez heretyków Kazimierz Nasiłowski s. 33-73
Prezbiter jako szafarz sakramentu bierzmowania wiernych odrębnego obrządku Marian Pastuszko s. 75-99
Nieznane statuty synodu płockiego z 1698 r. Wojciech Góralski s. 101-111
"Norma vitae" : pierwsze konstytucje zakonu marianów Julian Kałowski s. 113-162
Synody prowincjonalne w Dekrecie Gracjana Wojciech Góralski s. 163-179
Korzystanie z rzeczy użyczonej w prawie rzymskim Jan Słonina s. 181-212
Wspomnienie o prof. P. A. d'Avack Remigiusz Sobański s. 213-216
"Synody prowincjonalne arcybiskupów gnieźnieńskich. Wybór tekstów ze zbioru Jana Wężyka z r. 1761", Igancy Subera, Warszawa 1981 : [recenzja] Wojciech Góralski Ignacy Subera (aut. dzieła rec.) s. 217-220
"Bordeline, nervosi e psicopatie in riferimento al consenso matrimoniale nel diritto canonico", Roma 1981 : [recenzja] Zenon Grocholewski s. 220-222
"Scioglimento del matrimonio canonico per inconsumazione", Benedetto Marchetta, Padova 1981 : [recenzja] Zenon Grocholewski Benedetto Marchetta (aut. dzieła rec.) s. 222-224
Sprawozdanie dziekańskie z działalności Wydziału za rok ak. 1981 Tadeusz Pawluk s. 225-229
70-lecie urodzin o. prof. Joachima Romana Bara Marian Rola s. 229-230
Posiedzenie naukowe pracowników naukowo-dydaktycznych : (15 XI 1982) Marian Rola s. 230-232
Zawartość 25 roczników kwartalnika "Prawo Kanoniczne" 1958-1982 Tadeusz Pawluk s. 233-284
Bibliografia zagadnień fundamentalnych prawa kościelnego (1979-1981) Remigiusz Sobański Honorata Typańska s. 284-310