Tytuł Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
ISSN 0551-911X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 35
Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
1991, Tom 34, Numer 3-4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
[Niniejszy numer "Prawa Kanonicznego" dedykujemy...] s. 3
O. prof. dr hab. Stanisław Ferdynand Pasternak Julian Kałowski s. 5-10
Co dalej ze ślubami cywilnymi w Polsce? Tadeusz Pawluk s. 11-25
Zasięg normy kanonicznej Remigiusz Sobański s. 27-50
Parafia w hierarchicznej strukturze Kościoła Edward Sztafrowski s. 51-74
Ewolucja prawodawstwa kościelnego dotyczącego instytutów zakonnych o ślubach prostych Julian Kałowski s. 75-103
Diecezjalna Rada Duszpasterska w nowym Kodeksie Prawa Kanonicznego Józef Wroceński s. 105-113
Uprawnienie do spowiadania wynikające z prawa (kan. 967) Marian Pastuszko s. 115-133
Małżeństwo chrześcijańskie w świetle kanonu 1055 Marian Pastuszko s. 135-146
Niektóre gwarancje sprawiedliwego wymiaru kar w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. Jerzy Syryjczyk s. 147-163
Kongregacje dekanalne w ustawodawstwie kard. Karola Boromeusza Wojciech Góralski s. 165-192
Wrocławskie księgi liturgiczne Józef Mandziuk s. 193-202
Prawo i duszpasterstwo Henryk Stawniak s. 203-210
Czy od dekretu kolegium zatwierdzającego dekret przewodniczącego odrzucający skargę powodową przysługuje prawo rekursu do drugiej instancji? Remigiusz Sobański s. 211-213
Droga do beatyfikacji Rafała Chylińskiego Joachim Roman Bar s. 215-218
"Episcopal Conferences. Historical, Canonical, and Theological Studies", ed. by Th. J. Reese, Washington D.C. 1989 : [recenzja] Remigiusz Sobański Th. J. Reese (aut. dzieła rec.) s. 219-221
"Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. Księga II. Lud Boży. Część III. Instytuty życia konsekrowanego i stowarzyszenia życia apostolskiego", Bronisław Wenanty Zubert, Lublin 1990 : [recenzja] Julian Kałowski Bronisław Wenanty Zubert (aut. dzieła rec.) s. 221-227
"Psychosexuelle Abweichungen und Ehenichtigkeit. Eine kirchenrechtliche Untersuchung zur Rechtsprechung der Rota Romana und zur Rechtslage nach dem Codex Iuris Canonici von 1983 im Horizont der zeitgenössischen Sexualwissenschaft", Georg Bier, Würzburg 1990 : [recenzja] Remigiusz Sobański Georg Bier (aut. dzieła rec.) s. 227-230
"De iurisprudentia recentiore circa simulationem totalem et partialem", Antonius Stankiewicz, Romae 1989 : [recenzja] Wojciech Góralski Antoni Stankiewicz (aut. dzieła rec.) s. 230-233
"L'incapacitas (can. 1095) nelle "senitentiae selectae coram Pinto"", a cura di P. A. Bonnet e Carlo Gullo, Città del Vaticano 1988 : [recenzja] Henryk Stawniak P. A. Bonnet (aut. dzieła rec.) Carlo Gullo (aut. dzieła rec.) s. 233-238
"Der Begriff "foedus matrimoniale" im Eherecht des CIC.", Joachim Eder, St. Ottilien 1989 : [reecnzja] Henryk Stawniak Joachim Eder (aut. dzieła rec.) s. 239-241
"Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II", T. IV: "Doczesne dobra Kościoła. Sankcje w Kościele. Procesy", Tadeusz Pawluk, Olsztyn 1990 : [recenzja] Henryk Stawniak Tadeusz Pawluk (aut. dzieła rec.) s. 241-247
"Prawo Nowego Przymierza", Marian Al. Żurowski, Poznań 1989 : [recenzja] Henryk Stawniak Marian Al. Żurowski (aut. dzieła rec.) s. 247-251
"Decisiones seu sententiae selectae inter eas quae anno 1984 prodierunt cura eiusdem Apostolici Tribunalis editae", Libreria Editrice Vaticana 1989 : [recenzja] Wojciech Góralski s. 252-254
Nowe rzymskie czasopisma kanonistyczne : "Quaderni Studio Rotale" oraz "Ius Ecclesiae" Wojciech Góralski s. 254-257
"L'époque de la Réforme et du Concile de Trente", Jean Bernhard, Charles Lefebvre, Francis Rapp, Paris 1990 : [recenzja] Józef Wroceński Jean Bernhard (aut. dzieła rec.) Charles Lefebvre (aut. dzieła rec.) Francis Rapp (aut. dzieła rec.) s. 257-258
"Diccionario de Derecho Canonico", dir. C. Corral Salvador y J. M. Urteaga Embil, Madrid 1989 : [recenzja] Wiesław Kiwior J. M. Urteaga Embil (aut. dzieła rec.) C. Corral Salvador (aut. dzieła rec.) s. 259-260
Synodalność - temat VII Międzynarodowego Kongresu Prawa Kanonicznego Remigiusz Sobański s. 261-266
Sympozjum dla Wychowawców Zakonnych Seminariów Duchownych Wiesław Kiwior s. 266-277
Kolokwium habilitacyjne dra Jana Zabłockiego Bronisław Sitek s. 279
Doktorat ks. Zb. Badowskiego Henryk Stawniak s. 279-280
Stan i problemy stosunków majątkowo-prawnych między Kościołem i Państwem w Austrii Henryk Stawniak s. 280-285
Wykład prof. Sebastiano Tafaro Jan Zabłocki s. 285-286
Nowi magistrzy prawa kanonicznego Henryk Stawniak s. 286-287
Nostryfikacje Henryk Stawniak s. 287