Tytuł Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
ISSN 0551-911X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
1996, Tom 39, Numer 1-2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Udział kardynała Karola Wojtyły w pracach Rady Świeckich Jan Dyduch s. 3-16
Obowiązki szafarza sakramentu pokuty i pojednania : (kanon 983-986) Marian Pastuszko s. 17-67
I Cistercensi in Polonia tra riforma e controriforma Antonio Giganti s. 69-94
Budownictwo kościelne w Królestwie Polskim Witold Jemielity s. 95-135
Bartłomiej de Las Casas a "Leyes Nuevas de Indias" (1542) Andrzej F. Dziuba s. 137-156
Problemy migracji w Kodeksie Jana Pawła II Andrzej Orczykowski s. 157-172
Calunnia e accuse anonime nell'epoca tardo-antica : aspetti etici e legislativi Vito Lozito s. 173-186
Ochrona i ograniczenia praw i wolności człowieka w warunkach konfliktów zbrojnych i stanach nadzwyczajnych państwa Tadeusz Płoski s. 187-198
Z badań nad prawem azylu w starożytności chrześcijańskiej Wiesław Mossakowski s. 199-204
Nowy periodyk kanonistyczny Remigiusz Sobański s. 205-206
Ks. prof. Edward Sztafrowski (1929-1992) Józef Wroceński s. 207-212
"Un clergé parallè? Etude socio-juridique de l'activité des laics dans l'église catholique en France et aux Pays-Bas", Adrianus J. Van der Helm, Strasbourg 1993 : [recenzja] Józef Wroceński Adrianus J. Van der Helm (aut. dzieła rec.) s. 213-217
"Wojsko Polskie. Informator 95", Warszawa 1995 : [recenzja] Tadeusz Płoski s. 217-218
"Ordynariat Polowy Wojska Polskiego 1996", Warszawa 1996 : [recenzja] Tadeusz Płoski s. 219-222
"Ceremoniał wojskowy", Warszawa 1995 : [recenzja] Tadeusz Płoski s. 222-225
"Podręcznik prawa wojennego dla sił zbrojnych", Frédéric de Mulinen, Warszawa 1994 : [recenzja] Tadeusz Płoski Frédéric de Mulinen (aut. dzieła rec.) s. 226-228
Posiedzenie naukowe pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Prawa Kanonicznego Józef Wroceński s. 229-232
Doktorat ks. Jana Kuśmierza Józef Wroceński s. 232-234