Tytuł Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
ISSN 0551-911X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
2015, Tom 58, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Forma dekretu poszczególnego w kanonicznym porządku prawnym (kan. 51 KPK) Ginter Dzierżon s. 3-14
Posłannictwo kobiet w kościele i świecie w prawodawstwie powszechnym i polskim Jan Dyduch s. 15-29
Zaburzenia depresyjne jako przyczyna niezdolności konsensualnej do zawarcia małżeństwa Grzegorz Leszczyński s. 31-45
Zapowiedzi małżeństw osób o różnej przynależności kościelnej Bolesław Dùllek s. 47-56
El concordato entre la Santa Sede y el gobierno de Polonia de 1925 como fuente de los proyectos de concordato entre Chile y la Santa Sede de 1928 Carlos Salinas Araneda s. 57-96
I rapporti "Stato Italiano-Chiesa cattolica" nei Patti Lateranensi del 1929 : riflessioni storico-giuridiche Matteo Nacci s. 97-113
Odnowa duszpasterska w diecezji włocławskiej w świetle uchwał Synodów biskupa Stanisława Karnkowskiego z 1568 i 1579 roku Janusz Gręźlikowski s. 115-161
Moralność publiczna jako wyznacznik treści pojęcia wolność gospodarcza Małgorzata Greßler s. 163-178
"Sytuacja ekonomiczna Kościoła Rzymskokatolickiego na Słowacji w świetle prawa kanonicznego i prawnego porządku Republiki Słowacji", Jozef Marčin, Stalowa Wola 2014 : [recenzja] Józef Wroceński Jozef Marčin (aut. dzieła rec.) s. 179-185
"Storia della vita religiosa. Una lettura sapienziale", Jean-Clude Guy, Roma 2014 : [recenzja] Bożena Szewczul Jean-Clude Guy (aut. dzieła rec.) s. 186-191
"La liturgia e i sacramenti nel diritto della Chiesa", Tomás Rincón-Pérez, Roma 2014 : [recenzja] Dariusz Borek Tomás Rincón-Pérez (aut. dzieła rec.) s. 192-197
"Uczestnictwo wiernych świeckich w liturgii Kościoła łacińskiego. Studium kanoniczne", Anna Słowikowska, Lublin 2014 : [recenzja] Zbigniew Janczewski Anna Słowikowska (aut. dzieła rec.) s. 197-199
Sprawozdanie z konferencji naukowej z okazji Roku Życia Konsekrowanego Józef Wroceński s. 201-209
Doktorat ks. Krzysztofa Ossowskiego Tomasz Białobrzeski s. 211-213