Tytuł Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
ISSN 0551-911X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
2014, Tom 57, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Śp. ks. prof. dr hab. Marian Fąka s. 3-5
Ewolucja znaczenia terminu "osoba moralna" w kanonicznym porządku prawnym Gideon Dzierżon s. 7-22
Rola Kodeksu Prawa Kanonicznego 1983 w realizowaniu misji Kościoła Jan Dyduch s. 23-37
Obowiązki instytutu życia konsekrowanego względem jego członków Bożena Szewczul s. 39-52
Ślub ubóstwa zakonnika w relacji do zagadnienia dóbr kościelnych Arkadiusz Domaszek s. 53-78
Eucharystia sakramentem jedności : prawne konsekwencje Magisterium Kościoła w świetle przepisów Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich Rafał Hołubowicz s. 79-102
Alcune questioni di diritto consacrato nella ledislazione canonica orientale Andriy Tanasiychuk s. 103-126
La disciplina giuridica della residenza e dell'acesso nella Città del Vaticano Alessio Sarais s. 127-156
Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 listopada 2013 r., p 33 Helena Pietrzak s. 157-176
Ks. prof. dr hab. Marian Fąka Józef Wroceński s. 177-184
"Il processo penale canonico. Commento al Codice di diritto canonico, libro VII, parte IV", Claudio Papale, Cittàdel Vaticano 2012 : [recenzja] Marek Stokłosa Claudio Papale (aut. dzieła rec.) s. 185-189
"Obowiązek zamieszkania zakonnika we własnym domu zakonnym", Miriam Maria Bilska, Kraków 2013 : [recenzja] Bożena Szewczul Miriam Maria Bilska (aut. dzieła rec.) s. 189-195
Posiedzenie naukowe pracowników Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW Bożena Szewczul s. 197-200