Tytuł Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
ISSN 0551-911X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
1999, Tom 42, Numer 1-2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pojednanie penitenta z Bogiem i Kościołem (kan. 960) Marian Pastuszko s. 3-56
Diakonat stały w świetle dokumentów Stolicy Apostolskiej Jan Dyduch s. 57-73
Prawodawstwo Konferencji Episkopatu Polski i Prymasa kard. S. Wyszyńskiego w zakresie sakramentów w służbie wspólnoty : święceń i małżeństwa Zbigniew Janczewski s. 75-143
Nowa Instrukcja o synodach diecezjalnych Tomasz Rozkrut s. 145-156
"Non licet sacerdoti plus semel in die celebrare" - znaczenie normy kan. 905 §1 KPK o jednokrotnym sprawowaniu Eucharystii w ciągu dnia Piotr Majer s. 157-178
Dowodzenie nieważności małżeństwa w świetle dyskusji kanonistów w latach 1997-1998 Ryszard Sztychmiler s. 179-190
Troska Roty Rzymskiej o jedność jurysprudencji w Kościele Ginter Dzierżon s. 191-207
Język rosyjski w instytucjach kościelnych po powstaniu styczniowym Witold Jemielity s. 209-224
Wawrzyniec Grzymała Goślicki - życie i działalność Aleksander Stępkowski s. 225-241
Prawo do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny w europejskim systemie praw człowieka a związki homoseksualne Tadeusz Płoski s. 243-254
"Rola i zadania prezbiterium w życiu Kościoła partykularnego. Studium prawno-historyczne", Józef Wroceński, Warszawa 1998 : [recenzja] Julian Kałowski Józef Wroceński (aut. dzieła rec.) s. 255-258
"Le Diocesi nel Codice di Diritto Canonico. Studio giuridico-pastorale sulla organizzazione ed i raggruppamenti delle Chiese particolari", Francisco J. Ramos, Romae 1997 : [recenzja] Józef Wroceński Francisco José Ramos (aut. dzieła rec.) s. 259-262
"Obecność Polaków i Polonii w Rio de Janeiro", Zdzisław Malczewski, Lublin 1995 : [recenzja] Andrzej Orczykowski Zdzisław Malczewski (aut. dzieła rec.) s. 262-266
"I beni temporali della Chiesa", Milano 1997 : [recenzja] Tomasz Gałkowski s. 266-270
"Zawarcie małżeństwa konkordatowego w Polsce", Wojciech Góralski, Warszawa 1998 : [recenzja] Zbigniew Janczewski Wojciech Góralski (aut. dzieła rec.) s. 270-272
"Prawo Traktatów", Maria Frankowska, Warszawa 1997 : [recenzja] Krzysztof Warchałowski Maria Frankowska (aut. dzieła rec.) s. 272-277
"Le sanzioni nella Chiesa", Milano 1997 : [recenzja] Tomasz Gałkowski s. 277-281
"I giudizi nella Chiesa. Il processo contenzioso e il processo matrimoniale", Milano 1998 : [recenzja] Tomasz Gałkowski s. 282-285
10 rocznica śmierci Ks. Prof. dr hab. Mariana Żurowskiego SJ : Sekcja "Bobolanum" Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie - Wydział Prawa Kanonicznego Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, Warszawa 8 XII 1998 Krzysztof Warchałowski s. 287-290
Doktorat Ks. Adama Ornatka Józef Wroceński s. 291-292
Doktorat S. Jeleny Byś Józef Wroceński s. 292-294
Nostryfikacje Józef Wroceński s. 294