Tytuł Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
ISSN 0551-911X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
2006, Tom 49, Numer 1-2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ks. prof. dr hab. Witold Jemielity - Historyk Kościoła i Ziemi Rodzinnej Józef Wroceński s. 5-11
Wykaz publikacji ks. prof. dr hab. Witolda Jemielity Józef Wroceński s. 13-29
Czas udzielania chrztu, bierzmowanie, częstość spowiedzi w diecezji augustowskiej czyli sejneńskiej i łomżyńskiej Witold Jemielity s. 31-66
Od obowiązku do prawa w myśleniu o prawie (II) Tomasz Gałkowski s. 67-84
Znaczenie dekretów generalnych w kanonicznym systemie prawnym Ginter Dzierżon s. 85-97
Ewangelizacyjna obecność chrześcijańskich rodziców w szkole Jan Krajczyński s. 99-117
Świadkowie bierzmowania (kanony 892-893 §§ 1-2) Marian Pastuszko s. 119-137
Ewolucja ustawodawstwa Kościoła łacińskiego w przedmiocie małżeństwa katolika z nieochrzczonym Wojciech Góralski s. 139-170
Sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania w świetle prawa kanonicznego i liturgicznego z uwzględnieniem specyfiki warunków polskich Zbigniew Janczewski s. 171-194
Dziekani okręgowi w diecezji wigierskiej i diecezji augustowskiej czyli sejneńskiej Józef Łupiński s. 195-226
Taca w uchwałach synodów polskich w latach 1967-2005 Stanisław Łupiński s. 227-234
Kanoniczne problemy w Orędziach Ojca Świętego Jana Pawła II na Światowy Dzień Migranta Andrzej Orczykowski s. 235-268
Kwestia opodatkowania kościelnych osób fizycznych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Helena Pietrzak s. 269-300
"Kościół a wspólnoty polityczne", Paweł Sobczyk, Warszawa 2005 : [recenzja] Józef Wroceński Paweł Sobczyk (aut. dzieła rec.) s. 301-305
"Kościoły partykularne w Kościele powszechnym", Henri de Lubac, Kraków 2004 : [recenzja] Marek Saj Henri de Lubac (aut. dzieła rec.) s. 305-310
"Regola delle recluse", Aelredo di Rievaulx, a cura di D. Pezzini, Milano 2003 : [recenzja] Bożena Szewczul D. Pezzini (aut. dzieła rec.) Aelredo di Rievaulx (aut. dzieła rec.) s. 310-314
"Metodologia prawa kanonicznego", Remigiusz Sobański, Katowice 2004 : [recenzja] Zbigniew Janczewski Remigiusz Sobański (aut. dzieła rec.) s. 315-318
"Processo penale e tutela dei diritti nell'ordinamento canonico", a cura di Davide Cito, Milano 2005 : [reecnzja] Dariusz Borek Davide Cito (aut. dzieła rec.) s. 318-321
"Eltern und Kinder bei Trennung und Scheidung", Walter Röchling, München 2004 : [recenzja] Helena Pietrzak Walter Röchling (aut. dzieła rec.) s. 321-325
Posiedzenie naukowe pracowników Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW Bożena Szewczul s. 327-330
Nowi magistrzy prawa kanonicznego Bożena Szewczul s. 331-334
Nostryfikacja Bożena Szewczul s. 334