Tytuł Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
ISSN 0551-911X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
1969, Tom 12, Numer 3-4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rada Kapłańska wyrazem soborowej odnowy Tadeusz Pieronek s. 3-28
Zmiany w prawie kodeksowym dotyczące święceń Edward Sztafrowski s. 29-78
Nowy wykaz odpustów (Enchiridion indulgentiarum) Joachim Roman Bar s. 79-94
Synody arcybiskupa Henryka Kietlicza (1199-1219) Marian Fąka s. 95-127
Biskup Grzegorz Tomasz Ziegler jako organizator diecezji tynieckiej (tarnowskiej) (1822-1827) Jan Pączek s. 129-199
Nowe formy zrzeszeń katolików świeckich w XIII wieku Joachim Roman Bar s. 201-213
Z dziejów prawa wekslowego i jego oddziaływania na życie gospodarcze średniowiecza Stanisław Kołodziejski s. 215-255
Zapowiedzi małżeństwa Edward Muszalski s. 257-292
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 20. Normy specjalne, które winny być zachowane na sposób eksperymentu w Sygnaturze Apostolskiej po wydaniu Konstytucji Apostolskiej pap. Pawła VI "Regimini Ecclesiae Universae" Edward Sztafrowski (tłum.) s. 293-343
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 21. Rada Wykonawcza Konstytucji o Liturgii, zezwolenie na korzystanie w Polsce z czytań mszalnych podanych w Lekcjonarzach partykularnych Edward Sztafrowski (tłum.) s. 343-344
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 22. Postanowienie Episkopatu Polski wprowadzające do Litanii Loretańskiej wezwanie "Mater Ecclesiae" Edward Sztafrowski (tłum.) s. 345
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 23. Przepisy postne obowiązujące na terenie Polski Edward Sztafrowski (tłum.) s. 345-346
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 24. Ogólna dyspensa zwalniająca duszpasterzy na terenie Polski z obowiązku odprawiania Mszy Św. za parafian w dni świąteczne nie nakazane Edward Sztafrowski (tłum.) s. 346-347
"Norme di applicazione dei Documenti del Vaticano II", Roma 1967 : [recenzja] Edward Sztafrowski s. 349-350
"Structura iuridica matrimonii secundum Concilium Vaticanum II", Urbanus Navarrete, Roma 1968 : [recenzja] Zenon Grocholewski Urbanus Navarrete (aut. dzieła rec.) s. 351-353
"Liturgia et potestas in re liturgica", Ignatius Gordon, Roma 1966 : [recenzja] Tadeusz Pawluk Ignatius Gordon (aut. dzieła rec.) s. 353-356
"Kirche und Staat. Festschrift für Bischof D. Hermann Kunst D.D. im 60. Geburtstag am 21 Januar 1967", hrsg. von Kurt Aland und Wilhelm Schneemelcher, Berlin 1967 : [recenzja] Walenty Wójcik Kurt Aland (aut. dzieła rec.) Wilhelm Schneemelcher (aut. dzieła rec.) s. 357-366
"The Armenian law in the Polish Kingdom (1356-1519) a juridical and history study", Marian Oleś, Roma 1966 : [recenzja] Walenty Wójcik Marian Oleś (aut. dzieła rec.) s. 366-370
Międzynarodowy Zjazd Kanonistów (Rzym, 20-25 maja 1968 r.) Tadeusz Pieronek s. 371-367
III Międzynarodowy Kongres Średniowiecznego Prawa Kanonicznego, 3-9 września 1968 r. w Strasburgu i jego poprzednicy Jakub Sawicki s. 387-393
Seminarium Naukowe Kanonistów, Warszawa, Akademia Teologii Katolickiej, 14. XI. 1968 r. Tadeusz Pieronek s. 393-400