Tytuł Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
ISSN 0551-911X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 27
Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
1967, Tom 10, Numer 3-4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Cechy charakterystyczne prawodawstwa kanonicznego w świetle posoborowych tendencji Marian Żurowski s. 3-27
Konferencja Biskupów Stefan Sołtyszewski s. 29-43
Dyspensowanie od prawa powszechnego w świetle Motu proprio "De Episcoporum Muneribus" Marian Żurowski s. 45-78
Rozwój stanów doskonałości w Polsce, VII Zgromadzenie sióstr obliczanek (1888-1958) Joachim Bar s. 79-123
Właściwość sądu z tytułu miejsca zamieszkania Ignacy Leonard Subera s. 125-170
Suspensa Marian Alfons Mychra s. 171-223
Czynny udział wiernych we Mszy św. w świetle soborowej odnowy liturgicznej Tadeusz Pawluk s. 225-252
Uprawnienia biskupów w sprawach małżeńskich w świetle Motu Proprio " Pastorale Munus" i "De Esiscoporum Muneribus" oraz Instrukcji "Matrimonii Sacramentum" Edward Sztafrowski s. 253-273
Ważność umowy małżeńskiej zawartej w stanie odurzenia alkoholowego Antoni Stankiewicz s. 275-299
Tytuł "Archiepiscopus Apostolicus" w XI wieku w Krakowie Zdzisław Obertyński s. 301-307
Przegląd ustawodawstwa powszechnego ogłoszonego w "Acta Apostolicae Sedis" w 1966 r. Jan Zubka s. 309-333
"Pastori et Magistro", Lublin 1966 : [recenzja] Walenty Wójcik s. 334-337
"Concilium - Revue international de Théologie 2", 1966 : [recenzja] Walenty Wójcik s. 337-342
"La justice seigneuriale de l'Abbé de Saint Amand", Henri Platelle, Louvain 1965 : [recenzja] Henri Platelle Walenty Wójcik s. 342-346
"Der gute Glaube in Codex Iuris Canonici", Mattaus Kaiser, München 1965 : [recenzja] Mattaus Kaiser Walenty Wójcik s. 346-350
"Das funktionsverhaltnis Zwischen kirchlicher Strafgewalt und Offentlichkeit", Richard A. Strigl, München 1965 : [recenzja] Walenty Wójcik s. 350-355
"Apollinaris" r. 1965 i 1966 Stefan Sołtyszewski s. 357-362
"Revue de Droit Canonique", r. 1965 i 1966 Stefan Sołtyszewski s. 362-370
"Nouvelle Revue Theologique", r. 1965 i 1966 Stefan Sołtyszewski s. 370-381
"Ephémérides Liturgicae", r. 1965 i 1966 Tadeusz Pawluk s. 382-386
"Ruch Biblijny i Liturgiczny", r. 1965 i 1966 Tadeusz Pawluk s. 387-393
"Roczniki Humanistyczne", r. 1965 i 1966 Tadeusz Pawluk s. 393-394
"Revue d'Histoire Ecclesiastique", r. 1965 i 1966 Tadeusz Pawluk s. 394-396
"Studia Warmińskie", t. III, Olsztyn 1966 : [recenzja] Stefan Sołtyszewski s. 397-398
Sprawozdanie z posiedzeń naukowych Wydziału Prawa Kanonicznego ATK w roku akad. 1966 Joachim Bar s. 399-404
Instrukcja dla P.T. Autorów pragnących publikować artykuły w czasopismach ATK s. 405-408
Z praktyki sądowej : Znaczenie dowodowe pisemnych deklaracji przedmałżeńskich Kaźmierz Karłowski s. 409-410