Tytuł Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
ISSN 0551-911X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 9
Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
2013, Tom 56, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Procedury do przyjęcia święceń diakonatu i prezbiteriatu Tomasz Jakubiak s. 3-34
Znaczenie erygowania domu zakonnego Bożena Szewczul s. 35-53
Wolność wewnętrzna a ważność małżeństwa kanonicznego Wojciech Góralski s. 55-81
Synody biskupów papieża Benedykta XVI Tomasz Rozkrut s. 83-102
Działalność kościelna biskupów włocławskich w okresie kujawsko-kaliskim diecezji Janusz Gręźlikowski s. 103-167
"Recepcja kościelnego prawa powszechnego w ustawodawstwie i działalności duszpasterskiej diecezji włocławskiej po Soborze Watykańskim II", Janusz Borucki, Włocławek 2012 : [recenzja] Wojciech Góralski Janusz Borucki (aut. dzieła rec.) s. 169-175
"L'ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano : origine ed evoluzione", Waldery Hilgeman, Città del Vaticano 2012 : [recenzja] Marek Stokłosa Waldery Hilgeman (aut. dzieła rec.) s. 175-184
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Rozwiązanie małżeństwa wprawie kanonicznym" Marek Stępień s. 185-200
Kolokwium habilitacyjne p. dr Anny Gołębiowskiej Arkadiusz Mróz s. 201-206