Tytuł Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
ISSN 0551-911X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
1981, Tom 24, Numer 3-4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
[W dniu 7 lipca 1981 roku Ojciec Święty Jan Paweł II mianował arcybiskupem...] s. 3
Problem redakcji podstawowych praw chrześcijanina po Soborze Watykańskim II Wojciech Góralski s. 5-30
Napiętnowanie duchownych i pozbawianie ich kapłaństwa według kanonów Dekretu Gracjana Kazimierz Nasiłowski s. 31-76
Obrzędy sakramentu bierzmowania Marian Pastuszko s. 77-131
Starania o utworzenie akademickiej uczelni teologicznej w Poznaniu (c.d. - po drugiej wojnnie światowej) Marian Fąka s. 133-147
Wykształcenie kanonistyczne duchowieństwa archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej w latach 1835-1873 Stanisław Książek s. 149-223
Domy demerytów w Królestwie Polskim (1836-1885) Walenty Wójcik s. 225-255
Commodatum rei suae Jan Słonina s. 257-264
Kard. Bolesław Jan Filipiak (1901-1978) długoletni audytor i dziekan Roty Rzymskiej Zenon Grocholewski s. 265-285
"Kościół - prawo - zbawienie", Remigiusz Sobański, Katowice 1979 : [recenzja] Ferdynand Pasternak Remigiusz Sobański (aut. dzieła rec.) s. 287-291
"Trattato di Diritto Canonico. Introduzione sistematica generale", Pietro Agostino d'Avack, Milano 1980 : [recenzja] Remigiusz Sobański Pietro Agostino d'Avack (aut. dzieła rec.) s. 291-295
"Religion in der Schule. Rechtsgrundlagen. Der österreichische Religionsunterricht", Hugo Schwendenwein, Graz-Wien-Köln 1980 : [recenzja] Remigiusz Sobański Hugo Schwendenwein (aut. dzieła rec.) s. 295
"Iglesia y Revolución en España (1868-1874). Estudio histórico-juridico desde la documentación vaticana inédita", Vicente Cárcel Ortí, Pamplona-Eunsa 1979 : [recenzja] Zenon Grocholewski Vicente Cárcel Ortí (aut. dzieła rec.) s. 296-297
Bibliografia kościelnego prawa publicznego 1978 Remigiusz Sobański Honorata Typańska s. 299-327
Ogólnopolskie sympozjum naukowe kanonistów zorganizowane na Wydziale Prawa Kanonicznego Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie dnia 10 XI 1980 r. Marian Rola s. 329-336
IV Międzynarodowy Kongres Prawa Kanonicznego Marian Fąka s. 337-342