Tytuł Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
ISSN 0551-911X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
1961, Tom 4, Numer 1-4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji s. 3-4
    Zacytuj
  • Udostępnij
Kodeks Prawa Kanonicznego Stefan Biskupski (tłum.) s. 5-33
    Zacytuj
  • Udostępnij
Powstanie i wygaśnięcie kapituły w Klimontowie Walenty Wójcik s. 35-77
Dzieje kanonizacji św. Jacka Zdzisław Obertyński s. 79-172
Ze studiów nad synodami diecezji wrocławskiej w XIII wieku Jakub Sawicki s. 173-210
Gniźnieński rękopis formularza Marino de Ebulo Adam Vetulani s. 211-222
Metus reverentialis w rzymskim i kanonicznym prawie małżeńskim Michał Wyszyński s. 223-272
Afiliacja kościołów na Podhalu (1350-1783) Bolesław Kumor s. 273-296
Z dziejów aptekarstwa bernardyńskiego Hieronim Eugeniusz Wyczawski s. 297-322
Beatyfikacyjny proces apostolski na terenie diecezji Władysław Padacz s. 323-334
Pontyfikaty krakowskie XV wieku Zdzisław Obertyński s. 335-420
Polskie zakony Joachim Bar s. 421-592
Stosunek średniowiecznej Europy do obcych - innowierców Leszek Winowski s. 593-680
Terytorium diecezji włocławskiej i pomorskiej Ignacy Subera s. 681-768
Powstanie kolegiaty św. Wawrzyńca w Wojniczu Józef Szymański s. 769-793
Z przygotowań do II Watykańskiego Soboru Powszechnego Stefan Sołtyszewski s. 795-796