Tytuł Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
ISSN 0551-911X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
1959, Tom 2, Numer 1-2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Akta Stolicy Apostolskiej za rok 1958 Józef Kubicki s. 3-32
Kodeks Prawa Kanonicznego Stefan Biskupski (tłum.) s. 33-71
Interdykt Marian Alfons Mychra s. 73-300
Geneza podstawowych elementów obowiazującego dziś kanonicznego prawa zwyczajowego Michał Wyszyński s. 301-330
Instygator w oficjalacie okręgowym w Sandomierzu Walenty Wójcik s. 331-383
Oficjalat okręgowy w Tarnowie w latach 1535-1575 Walenty Wójcik s. 385-390
Organizacja Archidiakonalna w Małopolsce Południowej Bolesław Kumor s. 391-423
Geneza instytucji witryksów w polskim ustawodastwie synodalnym Stefan Sołtyszewski s. 425-438
Synod Rzymski Stefan Sołtyszewski s. 439-443
W dwudziestą rocznicę śmierci Ks. Arcybiskupa Józefa Teodorowicza Jan Kuś s. 445-448
Komes Filip de Casate Kazimierz Gołąb s. 449-455
Wykaz treści dziesięciu roczników (1948-1958) "Polonia Sacra" Joachim Bar s. 457-477