Tytuł Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
ISSN 0551-911X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
1967, Tom 10, Numer 1-2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie do teologii prawa kanonicznego Marian Żurowski s. 3-32
Odnowa Kodeksu Prawa Kanonicznego w świetle wypowiedzi kanonistów Władysław Rymarz s. 33-58
Prawne aspekty konstytucji "Lumen Gentium" Marian Żurowski s. 59-88
Suspensa Marian Alfons Mychra s. 89-103
Doktryny średniowieczne o stosunku dwu władz i udzielaniu pomocy świeckiej Walenty Wójcik s. 105-142
Rozwój stanów doskonałości w Polsce, VI Początki zgromadzenia sióstr bernardynek samaratynek Joachim Bar s. 143-192
Powstanie zakonu Paulinów i jego najstarsze reguły Ferdynand Pasternak s. 193-220
Erekcja Domu sióstr miłosierdzia w szpitalu św. Aleksandra w Kielcach w r. 1862 Franciszek Wawrzyniak s. 221-287
Kościelne stowarzyszenia świeckie na ziemiach polskich w okresie przedrozbiorowym Bolesław Kumor s. 289-356
Communio sub utraque specie na Śląsku w XVI w. Feliks Kokoszka s. 357-373
Przegląd ustawodawstwa powszechnego, ogłoszonego w AAS 1965 Jan Zubka s. 375-379
"Prawo karne", Marian Mychra, Warszawa 1960 : [recenzja] Jan Zubka Marian Mychra (aut. dzieła rec.) s. 380-389
"Stanowisko proboszcza w świetle prawa kanonicznego", Stefan Biskupski, Płock 1966 : [recenzja] Jerzy Grzywacz Stefan Biskupski (aut. dzieła rec.) s. 390-393
"Prawo stanów doskonałości chrześcijańskiej Kościoła katolickiego", Joachim Roman Bar, Warszawa 1966 : [recenzja] Marian Mychra Joachim Roman Bar (aut. dzieła rec.) s. 394-395
"Edmund Bojanowski i jego dzieło", Agnieszka S. Szelgiewicz, Poznań-Warszawa-Lublin 1966 : [recenzja] Joachim Bar Agnieszka S. Szelgiewicz (aut. dzieła rec.) s. 396-397
"Studia Warmińskie", t. I, Olsztyn 1964; "Studia Warmińskie", t. II, Olsztyn 1965 : [recenzja] Stefan Sołtyszewski s. 398-402
"Praca naukowa Wydziału Prawa Kanonicznego w latach 1954-1964", Warszawa 1965 : [recenzja] M. P. s. 403
Nadesłano do Redakcji s. 403