Tytuł Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
ISSN 0551-911X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
1995, Tom 38, Numer 3-4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Osoba ludzka jako centralny punkt odniesienia dla wymiaru sprawiedliwości. Sprawiedliwość a sumienie indywidualne : (ze spotkania papieża Jana Pawła II z Trybunałem Roty Rzymskiej 10 II 1995 r) Wojciech Góralski s. 3-10
Człowiek i środowisko w polityce dla rozwoju Remigiusz Sobański s. 11-25
Posługa szafarza sakramentu pokuty i pojednania w zwyczajnych okolicznościach (kanony: 978, 979, 980 i 981) Marian Pastuszko s. 27-85
Znaczenie prawne miłości małżeńskiej Ryszard Sztychmiler s. 87-117
Procedura obowiązująca przy eksklaustracji, sekularyzacji i wydalaniu z instytutów życia konsekrowanego Wiesław Kiwior s. 119-163
Właściwość trybunałów kościelnych w sprawach małżeńskich w okresie od 1917 do 1983 roku Zbigniew Janczewski s. 165-204
Konkursy na beneficja w Królestwie Polskim 1817-1865 : (w diecezji augustowskiej czyli sejneńskiej) Witold Jemielity s. 205-222
Personel duchowny i obiekty kultu religijnego w prawie wojennym Tadeusz Płoski s. 223-230
Talion w świetle "Noctes Atticae" Aulusa Gelliusa Jan Zabłocki s. 231-244
"Presente e futuro nella vita consacrata", Giancarlo Rocca, Roma 1994 : [recenzja] Julian Kałowski Giancarlo Rocca (aut. dzieła rec.) s. 245-248
"L'ammissione negli instituti religiosi. Cenni storici, ricerca delle fonti e legislazione vigente", Luigi Sabbarese, Parma 1994 : [recenzja] Julian Kałowski Luigi Sabbarese (aut. dzieła rec.) s. 248-251
"Konkordaty współczesne. Doktryna, teksty 1964-1994", Józef Krukowski, Warszawa 1995 : [recenzja] Ryszard Sztychmiler Józef Krukowski (aut. dzieła rec.) s. 251-254
Sprawozdanie z międzynarodowej sesji naukowej pt. "Prawo Rzymskie a współczesność", Warszawa-Popowo, 3-5 grudnia 1994 Franciszek Longchamps de Bérier s. 255-256
Sprawozdanie z Międzynarodowego Kongresu, nt. "Fundamentalne prawa człowieka i środowiska w kontekście przemian w Europie środkowo-wschodniej" Magdalena Jakimowicz s. 257-258