Tytuł Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
ISSN 0551-911X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
1959, Tom 2, Numer 3-4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kodeks Prawa Kanonicznego Stefan Biskupski (tłum.) s. 3-41
Małżśenski Proces Skrócony Stefan Biskupski s. 43-66
Wpływ sytuacji wewnętrznej państwa na wspomaganie Koscioła polskiego w średniowieczu Walenty Wójcik s. 67-124
Depozycja i degradacja Maraian Mychra s. 125-232
Święcenia w prawie kanonicznym Władysław Szafrański s. 233-299
Culpa dolo determinata Zdzisław Papierkowski s. 301-311
Z dziejów wychowania dziewcząt w dawnej Polsce Joachim Bar s. 313-339
Powoływanie witrykusów w polskim ustawodastwie synodalnym Stefan Sołtyszewski s. 341-357
Biegli w procesach beatyfikacyjnych Władysław Padacz s. 359-369
Z przygotowań do II-go Watykańskiego Soboru Powszechnego Stefan Sołtyszewski s. 371-377
Synod Rzymski Stefan Sołtyszewski s. 378-382
Zadgadnienia z procedury sądowej Kaźmierz Karłowski s. 383-391
Z praktyki sądowej Zygmunt Ruszczak s. 392-399