Tytuł Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
ISSN 0551-911X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
2013, Tom 56, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zasady funkcjonowania aktu przełożonego wymagającego współudziału konsultacyjnego pojedynczych osób (kan. 127 § 2 kpk) Ginter Dzierżon s. 3-13
Órgano, oficio, competencia y potestad en el ordenamiento canónico Rodolfo Carlos Barra s. 15-35
Metodo e modelli nel diritto amministrativo canonico Paolo Gherri s. 37-64
Motu proprio Benedykta XVI "Intima Ecclesiae natura" wobec troski kościoła o imigrantów Wojciech Necel s. 65-76
Ubóstwo instytutu zakonnego w relacji do zagadnienia dóbr kościelnych Arkadiusz Domaszek s. 77-99
Sprawy o stwierdzenie nieważności małżeństwa z udziałem biegłych Arkadiusz Domaszek s. 101-115
Il ruolo degli organi di partecipazione previsti nel Codice di Diritto Canonico : gli di amministrazione straordinaria e l'alienazione di beni degli enti ecclesiastici Antonio Interguglielmi s. 117-137
Przedawnienie skargi kryminalnej w prawie kanonicznym Marek Stokłosa s. 139-154
Rozbój w świetle prawa karnego kanonicznego Katarzyna Majchrzak s. 155-172
"Powierzenie urzędu kościelnego poprzez wybór. Komentarz do regulacji zawartych w księdze I Kodeksu Prawa Kanonicznego", Ginter Dzierżon, Kraków 2012 : [recenzja] Piotr Ryguła Ginter Dzierżon (aut. dzieła rec.) s. 173-176
"Penitencjaria apostolska (XIII-XVI w.). Powstanie, ewolucja, odnowienie", Piotr Steczkowski, Rzeszów 2013 : [recenzja] Zbigniew Janczewski Piotr Steczkowski (aut. dzieła rec.) s. 176-178
"Rozwiązanie małżeństwa in favorem fidei. Źródła, ewolucja, aktualne normy", Bartosz Nowakowski, Poznań 2013 : [recenzja] Lucjan Świto Bartosz Nowakowski (aut. dzieła rec.) s. 178-186
Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Rodzina w prawie" Lucyna Krzywkowska s. 187-190
30 lat od promulgacji Kodeksu Prawa Kanonicznego : doświadczenie Kościoła katolickiego w Polsce Arkadiusz Domaszek s. 191-195
Kolokwium habilitacyjne ks. dra Arkadiusza Domaszka Arkadiusz Mróz s. 197-201
Kolokwium habilitacyjne ks. dra Bartosza Nowakowskiego Marek Stokłosa s. 201-205
Nowi magistrzy prawa kanonicznego Bożena Szewczul s. 205-212
Nostryfikacje Bożena Szewczul s. 212-213