Tytuł Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
ISSN 0551-911X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
2016, Tom 59, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Godność osoby ludzkiej podstawą prawa do wolności religijnej Józef Wroceński s. 3-18
Nieskuteczność aktu administracyjnego (kan. 38 KPK) Ginter Dzierżon s. 19-30
Le competenze del superiore provinciale di un istituto religioso riguardo ai beni temporali e della loro amministrazione Marek Stokłosa s. 31-55
Las indulgencies : significado y actualidad para la vida de la iglesia Krzysztof Nykiel s. 57-72
Schizofrenia jako przyczyna nieważności małżeństwa Grzegorz Leszczyński s. 73-95
'Praesumptio' w Kodeksie Jana Pawła II z 1983 roku Kazimierz Dullak s. 97-121
Reforma Urzędu Informacji Finansowej i Instytutu Dzieł Religijnych Agnieszka Romanko s. 123-142
Przestępstwo uporczywej niealimentacji Katarzyna Majchrzak s. 143-174
"Der Kirchenaustritt. Rechtliches Problem und pastorale Herausforderung", hrsg. von G. Bier, Freiburg-Basel-Wien 2013 : [recenzja] Ginter Dzierżon Georg Bier (aut. dzieła rec.) s. 175-179
"L'approvazione del diritto proprio per gli istituti di vita consacrata, ex can. 587", Simona Paolini, Venezia 2014 : [recenzja] Bożena Szewczul Simona Paolini (aut. dzieła rec.) s. 179-182
"Gli ordini religiosi militari", Nicholas Morton, Bologna 2014 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Nicholas Morton (aut. dzieła rec.) s. 183-186
"Prawna ochrona środków społecznej komunikacji", Rafał Kamiński, [Marki] 2016 : [recenzja] Marek Saj Rafał Kamiński (aut. dzieła rec.) s. 187-190
Sprawozdanie z Konferencji Naukowej "Salus animarum suprema lex w świetle kanonicznego prawa karnego" Zuzanna Maj Natalia Smolińska s. 191-194
Doktorat p. mgr Magdaleny Tacikowskiej Michał Poniatowski s. 195-200
Doktorat ks. mgra Piotra Muszyńskiego Tomasz Białobrzeski s. 200-203
Doktorat ks. mgra Tomasza Sylwestra Pawlaka Michał Poniatowski s. 203-207
Doktorat p. mgr Karoliny Marii Błaszków-Nowak Tomasz Białobrzeski s. 207-209