Tytuł Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
ISSN 0551-911X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
1998, Tom 41, Numer 1-2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Laudacja wygłoszona na cześć Profesora Dra Józefa Isensee z okazji nadania mu tytułu doktora nauk prawnych honoris causa Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie dnia 20 października 1997 Remigiusz Sobański s. 3-11
Słowo w jurysprudencji Josef Isensee Remigiusz Sobański (tłum.) s. 13-19
Poszanowanie godności osoby gwarancją poszanowania praw narodu w świetle nauczania Jana Pawła II Jan Dyduch s. 21-32
Communio - wspólnota zakonna - wzajemne powiązanie instytucji Jan Śliwa s. 33-41
Posługa charytatywna Kościoła w świetle uchwał synodów polskich po Soborze Watykańskim II Wojciech Góralski Paweł Waruszewski s. 43-92
Sprawowanie sakramentu namaszczenia chorych w uchwałach synodów polskich po Soborze Watykańskim II Wojciech Góralski Piotr Wiśniewski s. 93-113
Podstępne wprowadzenie w błąd (kan. 1098 KPK) jako wada zgody małżeńskiej Piotr Majer s. 115-147
Zakonnicy w duszpasterstwie, diecezja augustowska czyli sejneńska Witold Jemielity s. 149-171
Staranie o utworzenie zwierzchnictwa Zakonu Rycerskiego Bożogrobców w Polsce Andrzej F. Dziuba s. 173-200
Prawo kanoniczne a środowisko naturalne i środowisko ludzkie Tomasz Gałkowski s. 201-221
"Fideicommissum hereditatis" w źródłach rzymskiego prawa klasycznego Franciszek Longchamps de Bérier s. 223-238
Zwyczajna forma zawarcia małżeństwa według Kodeksu Jana Pawła II Józef Rapacz s. 239-258
Rola biegłego w procesach kościelnych Tomasz Rozkrut s. 259-272
"La massoneria nelle disposizioni del "Codex Iuris Canonici" del 1917 e del 1983", Zbigniew Suchecki, [Città del Vaticano] 1997 : [recenzja] Julian Kałowski Zbigniew Suchecki (aut. dzieła rec.) s. 273-276
"Die rechtlichen Strukturen für eine Migrantenpastoral. Ein rechtshistorische und rechtssystematische Untersuchung, Päpstlicher Rat der Seelsorge für die Migrantem und Menschen unterwegs", Georg Holkenbrink, Vatikan 1995 : [recenzja] Andrzej Orczykowski Georg Holkenbrink (aut. dzieła rec.) s. 276-280
""Error qualitatis dans causam" e "error directe et principaliter intentae". Studio storico della distinzione", Stanislav Zvolensky, Roma 1998 : [recenzja] Andrzej Kakareko Stanislav Zvolensky (aut. dzieła rec.) s. 280-285
"Organy bezpieczeństwa PRL 1944-1990", Henryk Dominiczak, Warszawa 1997 : [recenzja] Krzysztof Warchałowski Henryk Dominiczak (aut. dzieła rec.) s. 285-290
"Konkordat Polski 1993 (od podpisania do ratyfikacji)", Wojciech Góralski, Warszawa 1998 : [recenzja] Zbigniew Janczewski Wojciech Góralski (aut. dzieła rec.) s. 291-295
    Zacytuj
  • Udostępnij
"The separation of the spouses with the bond remaining : (historical and canonical study with pastoral applications)", Juraj Kamas, Roma 1997 : [recenzja] Zbigniew Janczewski Juraj Kamas (aut. dzieła rec.) s. 295-298
"Organización del gobierno en la Iglesia", Antonio Viana, Pamplona 1997 : [recenzja] Piotr Majer Antonio Viana (aut. dzieła rec.) s. 298-302
Międzynarodowe sympozjum poświęcone ochronie środowiska Tomasz Gałkowski s. 303-304
Międzynarodowe Sympozjum Kanonistów Józef Wroceński s. 304-318
Doktorat ks. Józefa Bara Józef Wroceński s. 319-320