Tytuł Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
ISSN 0551-911X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
1993, Tom 36, Numer 1-2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Piętnastolecie pontyfikatu Jana Pawła II Tadeusz Pawluk s. 3-4
Doktoraty "honoris causa" Profesorów ATK Tadeusz Pawluk s. 5
Prawo w prawie kościelnym Remigiusz Sobański s. 7-17
Rada Kapłańska według Kodeksu Prawa Kanonicznego Józef Wroceński s. 19-40
Apostolat instytutów życia konsekrowanego w kontekście nowej ewangelizacji Jan Śliwa s. 41-53
Kościelna aprobata publikacji - aspekt prawny Jan Dyduch s. 55-67
Obrzędy i ceremonie sprawowania Eucharystii (kanony 923-930) Marian Pastuszko s. 69-130
Błąd co do przymiotu osoby (kan. 1097 § 2) w świetle wyroku Roty Rzymskiej z 22 V 1991 r. c. Palestro Wojciech Góralski s. 131-143
Zagadnienie kremacji w rozwoju historycznym Zbigniew Suchecki s. 145-159
Konsystorz Generalny Archidiecezji Warszawskiej w latach 1818-1863 Zbigniew Badowski s. 161-214
Nadawanie obywatelstwa rzymskiego Maria Zabłocka s. 215-222
Helsińska Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie J.-L. Tauran Bronisław Sitek (tłum.) s. 223-232
Munus i status prawny nauczyciela religii Gaetano Dammacco Bronisław Sitek (tłum.) s. 233-243
"Acta et Documenta Pontificiae Commissionis Codici Iuris Canonici Recognoscendo. Congregatio plenaria diebus 20-29 Octobris 1981 habita", Typis Polyglottis Vaticanis 1991 : [recenzja] Henryk Stawniak s. 245-247
"Przewodnik do ćwiczeń z prawa rzymskiego", Władysław Bojarski, Wojciech Dajczak, Andrzej Sokala, Toruń 1990 : [recenzja] Jan Zabłocki Władysław Bojarski (aut. dzieła rec.) Wojciech Dajczak (aut. dzieła rec.) Andrzej Sokala (aut. dzieła rec.) s. 247-250
"The mission of the Christian Family according to the New Code of Canon Law (In the Light of Vatican II and selected Post-Conciliar Teachings)", Geronimo F. Reyes, Roma 1991 : [recenzja] Henryk Stawniak Geronimo F. Reyes (aut. dzieła rec.) s. 250-252
"Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę", pod red. Władysława Szewczyka, Warszawa 1992 : [recenzja] Henryk Stawniak Władysław Szewczyk (aut. dzieła rec.) s. 253-257
"Prawo małżeńskie Katolickich Kościołów Wschodnich (według Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich)", Wojciech Góralski, Lublin 1992 : [recenzja] Henryk Stawniak Wojciech Góralski (aut. dzieła rec.) s. 257-258
"Le cause di canonizzazione dei Santi", Fabian Veraja, Città del Vaticano 1992 : [recenzja] Bronisław Sitek Fabian Veraja (aut. dzieła rec.) s. 259-261
"Lenocinium w prawie rzymskim", Andrzej Sokala, Toruń 1992 : [recenzja] Jan Zabłocki Andrzej Sokala (aut. dzieła rec.) s. 261-263
"Duszpasterstwo parafialne na Górnym Śląsku w latach 1821-1914", Jerzy Myszor, Katowice 1991 : [recenzja] Józef Mandziuk Jerzy Myszor (aut. dzieła rec.) s. 263-266
Nowi magistrzy prawa kanonicznego Henryk Stawniak s. 267-268
Nostryfikacja Henryk Stawniak s. 268
Drugie Sympozjum Prawa Kanonicznego w Republice Federacyjnej Czech i Słowacji : (Spisske Pohradie, 8-12 września 1992) Zenon Grocholewski s. 269-273