Tytuł Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
ISSN 0551-911X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
2012, Tom 55, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polubowne rozstrzyganie sporów administracyjnych według przepisów Kościoła łacińskiego Artur Miziński s. 3-20
Władza dyspensowania proboszcza i innego prezbitera lub diakona Jan Krajczyński s. 21-38
Przyjmujący sakrament namaszczenia chorych Zbigniew Janczewski s. 39-56
Osobowość niedojrzała jako podstawa orzeczenia nieważności małżeństwa w świetle wyroków Roty Rzymskiej i Trybunałów kościelnych Anna Gołębiowska s. 57-86
Skutki cywilne małżeństwa wyznaniowego zawartego przez obywateli polskich przed duchownym Kościoła rzymskokatolickiego za granicą Małgorzata Tomkiewicz s. 87-110
Przestępstwa przeciwko Sakramentom w Normach "De Delictis Reservatis" z 2010 roku Dariusz Borek s. 111-158
Prawo wiernego do sprawiedliwego procesu Grzegorz Leszczyński s. 159-174
Prawa i obowiązki alumnów w Statucie i Regulaminie Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie z 1960 r. Marek Stępień s. 175-190
La nouvelle évangélisation face à l’œcuménisme en Europe de l’Est Józef Wroceński s. 191-199
Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 marca 2012 r., K 15 Helena Pietrzak s. 201-216
"Povertà consacrata, ricchezza dell’amore", Marcella Lombard García, Roma 2010 : [recenzja] Bożena Szewczul Marcella Lombard García (aut. dzieła rec.) s. 217-224
"I membri associati agli istituti secolari. Studio del can. 725 CIC", María Victoria Hernández Rodríguez, Las-Roma 2010 : [recenzja] Bożena Szewczul María Victoria Hernández Rodríguez (aut. dzieła rec.) s. 224-230
"La potestà di governo nella vita consacrata. Linee di sviluppo storico-giuridico ed ecclesiologico", Francesco Panizzolo, Venezia 2009 : [recenzja] Marek Stokłosa Francesco Panizzolo (aut. dzieła rec.) s. 230-236
"Storia del diritto canonico e delle istituzioni della Chiesa", Carlo Fantappiè, Bologna 2011 : [recenzja] Marek Stępień Carlo Fantappiè (aut. dzieła rec.) s. 236-241
"Studi Giuridici XCVI, Questioni attuali di diritto penale canonico", Città del Vaticano 2012 : [recenzja] Dariusz Borek s. 242-255
"Egzorcyści. Historia, teologia, prawo, duszpasterstwo", Jadwiga Zięba, Kraków 2012 : [recenzja] Marek Saj Jadwiga Zięba (aut. dzieła rec.) s. 255-258
Nowi Magistrzy prawa kanonicznego Bożena Szewczul s. 259-268
Nostryfikacje Bożena Szewczul s. 268-269