Tytuł Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
ISSN 0551-911X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
1979, Tom 22, Numer 1-2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
[Dnia 6 sierpnia 1978 roku...] s. 3
Sytuacja metodologiczna prawa kościelnego Remigiusz Sobański s. 5-24
Kościół partykularny jednostką podstawowo-twórczą we wspólnocie wspólnot Marian Żurowski s. 25-32
Posoborowa odnowa instytucji legatów papieskich Ferdynand Pasternak s. 33-58
Początki Zgromadzenia sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus (1936-1965) : (rozwój stanów doskonałości w Polsce, nr 10) Joachim Roman Bar s. 59-91
Dzieci jako podmiot chrztu Marian Pastuszko s. 93-129
Projekt reformy prawa na temat miejsc i czasów świętych oraz kultu Bożego Wojciech Góralski s. 131-155
Rozwój seminariów trydenckich w Polsce w świetle sprawozdań biskupich "ad limina" do XX wieku : (ciąg dalszy) Walenty Wójcik s. 157-201
Zagadnienia dowodowe w projekcie kanonicznego prawa procesowego Tadeusz Pawluk s. 203-214
Dowód z dokumentów w procesach beatyfikacyjnych Michał Tadeusz Machejek s. 215-257
Prof. Bolesław Wilanowski (30 I 1885-4 X 1952) Joachim Roman Bar s. 259-263
"Theologische Grundlegung des kirchlischen Rechts. Die rechtstheologische Auseinandersetzung zwischen Hans Barion und Joseph Klein im Licht des II. Vatikanischen Konzils", Peter Krämer, Trier 1977 : [recenzja] Remigiusz Sobański Peter Krämer (aut. dzieła rec.) s. 265-269
"Prawo instytutów życia konsekrowanego. Nowe prawo zakonne", Franciszek Bogdan, Poznań-Warszawa 1977 : [recenzja] Ferdynand Pasternak Franciszek Bogdan (aut. dzieła rec.) s. 270-273
"L'abito religioso. Studio storico e psico-sociologico dell'abbigliamento religioso", Matias Augé, Roma 1977 : [recenzja] Julian Kałowski Matias Augé (aut. dzieła rec.) s. 273-277
"Pontificia Universitas Gregoriana. Cursus renovationis canonicae pro iudicibus, Documenta recentiora circa rem matrimonialem et processualem : cum notis bibliographicis et indicibus", I. Gorden, Z Grocholewski, Romae 1977 : [recenzja] Zygmunt Labuda Ignacio Gorden (aut. dzieła rec.) Zenon Grocholewski (aut. dzieła rec.) s. 277-281
"La prova in genere e la fama di santitá in specie nei procesi dei santi prima e dopo il M. P. "Sanctitas clarior", Michele d'Alfonso, Agnesotti 1977 : [recenzja] Henryk Misztal Michele d' Alfonso (aut. dzieła rec.) s. 282-286
Bibliografia kościelnego prawa publicznego 1976-1977 Remigiusz Sobański Honorata Typańska s. 287-304
Ogólnopolskie sympozja kanonistów na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie w roku 1977 Marian Pastuszko s. 305-315
Sprawozdanie z kongresu kanonistów w Monachium Zygmunt Labuda s. 315-324
Prace nad dziełem "Polscy kanoniści" Joachim Roman Bar s. 324-325