Tytuł Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
ISSN 0551-911X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
2002, Tom 45, Numer 1-2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uroczyste wręczenie pamiątkowego kwartalnika "Prawo Kanoniczne" poświęconego Księdzu Profesorowi Doktorowi Habilitowanemu Remigiuszowi Sobańskiemu Andrzej Orczykowski s. 3-5
Teoria prawa kościelnego jako dyscyplina naukowa w ujęciu ks. prof. Remigiusza Sobańskiego Wojciech Góralski s. 7-20
Kanonista na trzech wydziałach Remigiusz Sobański s. 21-31
Współpraca między instytutami zakonnymi w dziedzinie formacji Julian Kałowski s. 33-79
Posłannictwo szkoły w świetle II Polskiego Synodu Plenarnego Jan Dyduch s. 81-94
Wstępne warunki święceń (kanony : 1033-1039) Marian Pastuszko s. 95-192
Udział Wspólnoty Błogosławieństw w posłannictwie Kościoła Paweł Barylak Henryk Stawniak s. 193-217
Rekolekcje i kongregacje dekanalne duchowieństwa w diecezji augustowskiej czyli sejneńskiej Witold Jemielity s. 219-250
Przygotowanie kandydatów do kapłaństwa w diecezji włocławskiej w świetle potrydenckich synodów diecezjalnych Janusz Gręźlikowski s. 251-281
"Enchiridion della vita consacrata. Dalle Decretali al rinnovamento post-conciliare (385-2000)", Bologna-Milano 2001 : [recenzja] Julian Kałowski s. 283-284
"La vida consagrada en la Iglesia latina. Estatuto teológico-canónico", Tomás Rincón-Pérez, Pamplona 2001 : [recenzja] Bronisław W. Zubert Tomás Rincón-Pérez (aut. dzieła rec.) s. 285-290
"Die ermländischen Diözesansynoden 1922 und 1932", Adam S. Ornatek, Münster 2001 : [recenzja] Julian Kałowski Adam S. Ornatek (aut. dzieła rec.) s. 290-292
"Enchiridion della Chiesa per le Migrazioni. Documenti magisteriali ed ecumenici sulla pastorale della mobilità umana (1887-2000)", a cura di Giovanni Graziano Tassello [et al.], Bologna 2001 : [recenzja] Andrzej Orczykowski Giovanni Graziano Tassello (aut. dzieła rec.) s. 292-295
"Ehe als Lebensbund. Die Unauflöslichkeit der Ehe als Herausforderung für den Dialog zwischen katholischer und evangelisch-lutherischer Theologie", Karl-Heinz Selge, Frankfurt am Main 1999 : [recenzja] Henryk Stawniak Karl-Heinz Selge (aut. dzieła rec.) s. 295-299
"Il processo penale canonico", a cura di Zbigniew Suchecki, Mursia 2000 : [recenzja] Dariusz Borek Zbigniew Suchecki (aut. dzieła rec.) s. 299-307
Doktorat ks. Jacka Zielińskiego Bożena Szewczul s. 309-311
Doktorat ks. Lucjana Świto Bożena Szewczul s. 311-313
Doktorat ks. Andrzeja Nowickiego Andrzej Orczykowski s. 313-315
Doktorat ks. Jana Cymbały Andrzej Orczykowski s. 315-317