Tytuł Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
ISSN 0551-911X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 29
Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
1994, Tom 37, Numer 3-4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Henryk Kupiszewski (1927-1994) Jan Zabłocki s. 3-6
Wykaz publikacji Profesora Dra hab. Henryka Kupiszewskiego Maria Zabłocka s. 7-20
Wolność a prawo Remigiusz Sobański s. 21-38
Greckie wpływy na powstanie Ustawy XII Tablic : (na marginesie glosy Accursiusa do D. 1,2,2,4) Witold Wołodkiewicz s. 39-45
Si morbus aevitasve vitium escit Jan Zabłocki s. 47-57
Nowożytne próby rekonstrukcji ustawy XII Tablic Maria Zabłocka s. 59-67
Prawo rzymskie w rozprawie Jana Zamoyskiego : (De Senatu Romano libri duo) Marek Kuryłowicz s. 68-83
Dogmatyka a historia prawa w polskiej tradycji romanistycznej Tomasz Giaro s. 85-99
Elementy romanistyczne w prawie karnym Polski przedrozbiorowej Janusz Sondel s. 101-116
Unifikacja praw dzierżaw wieczystych w prawie rzymskim Władysław Bojarski s. 117-131
Poena cullei w rzymskim prawie karnym Antoni Dębiński s. 133-146
Funkcjonariusze służb specjalnych w późnym Cesarstwie - "agentes in rebus" Anna Pikulska-Robaszkiewicz s. 147-157
Palam corpore quaestum facere : glossa ad D. 23,2,43 pr. - 3 Andrzej Sokala s. 159-164
Nietykalność posła w Rzymie okresu pryncypatu Franciszek Longchamps de Bérier s. 165-174
Granice praepositio przy actio exercitoria Jerzy Krzynówek s. 175-189
Uprawnienie do sprawowania sakramentu pokuty i pojednania (kanony 966-975 i kan. 144 §§1-2) Marian Pastuszko s. 191-245
Czy "incapacitas assumendi" (kan. 1095, n. 3 KPK) powinna być trwała? Wojciech Góralski s. 247-257
Zaświadczenie o spowiedzi przedślubnej? Remigiusz Sobański s. 259-266
Cmentarze w diecezji augustowskiej czyli sejneńskiej Witold Jemielity s. 267-284
"El Romano - La Tierra - Las Armas. Evolucion historica des las Instituciones del Derecho Romano", Haroldo Ramon Gavernet, Mario Antonio Mojer, La Plata 1992 : [recenzja] Jan Zabłocki Haroldo Ramon Gavernet (aut. dzieła rec.) Mario Antonio Mojer (aut. dzieła rec.) s. 285-287
"Encyklopedia Katolicka", T. VI : "Grall-Ignorancja", pod red. J. Walusza (i in.), Lublin 1973 : [recenzja] Remigiusz Sobański Józef Walusz s. 287-288
"La responsalità politica della Chiesa", Giuseppe Angelini [et al.], Milano 1994 : [recenzja] Bronisław Sitek Giuseppe Angelini (aut. dzieła rec.) s. 288-291
"La funzione di insegnare della Chiesa. XIX incontro di Studio Passo della Mendola - Trento 29 giugno-3 luglio 1992", Milano 1994 : [recenzja] Bronisław Sitek s. 291-293
"Il processo matrimoniale canonico", a cura di P. A. Bonnet e C. Gullo, [Città del Vaticano] 1994 : [recenzja] Henryk Stawniak Piero Antonio Bonnet (aut. dzieła rec.) Carlo Gullo (aut. dzieła rec.) s. 293-298
"Ius in vita et in missione Ecclesiae. Acta symposii internationalis Iuris Canonici occurrente X anniversario promulgationis Codicis Iuris Canonici diebus 19-24 aprilis 1993 in Civitate Vaticana celebrati", [Città del Vaticano] 1994 : [recenzja] Henryk Stawniak s. 298-302
"Milczenie w liturgii", Antoni Cebula, Oleśnica 1993 : [recenzja] Wiesław St. Bar Antoni Cebula (aut. dzieła rec.) s. 302-304
Sympozjum poświęcone życiu konsekrowanemu Józef Wroceński s. 305-312
Nowi magistrzy prawa kanonicznego Józef Wroceński s. 313-314
Nostryfikacja Józef Wroceński s. 314